Co słychać w inwestycjach drogowych?

Co słychać w inwestycjach drogowych?

Jak dotąd pogoda sprzyjała i trwają prace na gminnych drogach. Kolejne inwestycje są przygotowywane do realizacji. Zakończono budowę ulicy Wąskiej sfinansowanej w 75% z Funduszu Dróg Samorządowych.

W trakcie pozostaje przebudowa ulicy Łąkowej w Koniecpolu na odcinku o długości 220 mb, szerokości jezdni 5,0 m. Roboty obejmują odcinek od skrzyżowania z ulicą Wąska do wysokości posesji nr 24. Roboty drogowe realizowane też są na ulicy Leśnej w Luborczy. Zadanie obejmuje przebudowę odcinka o długości 315 mb.

Zakończono prace projektowe dla ulicy Rzecznej i uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Projekt obejmuje kompleksową przebudowę drogi, budowę oświetlenia, budowę kanalizacji deszczowej wraz z parkingiem (przy targowisku), budowę chodników i ścieżki rowerowej.

Prawomocną decyzją na realizację inwestycji została zatwierdzona dokumentacja projektowa dla ulicy Szkolnej. Gruntownie przebudowany zostanie odcinek pomiędzy drogą powiatową (ulica Żeromskiego) do drogi wojewódzkiej 786 oraz fragment drogi prowadzącej do boiska sportowego „Orlik”. W zakres prac wchodzi m.in. budowa chodników i ścieżki rowerowej, przebudowa nawierzchni, budowa kanału ciepłowniczego, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.

Zakończono przebudowę ulicy Wąskiej. Wykonany zakres rzeczowy obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z 24 punktami świetlnymi, wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku około 630 mb z betonu asfaltowego wraz z budową kanalizacji deszczowej, jednostronnego chodnika wraz z wjazdami z kostki betonowej i oznakowaniem pionowym i poziomym oraz wprowadzeniem nowej organizacji ruchu. Zadanie zostało dofinansowane w 75% z Funduszu Dróg Samorządowych.