Gmina Koniecpol i portal Koniecpol.INFO laureatami nagrody Super Samorząd 2020

Gmina Koniecpol i portal Koniecpol.INFO laureatami nagrody Super Samorząd 2020

Nagrodę Super Samorząd, przyznawaną przez Fundację Batorego od 2011 roku, gmina Koniecpol otrzymała po raz pierwszy za zainteresowanie mieszkańców Lokalną Inicjatywą. W ostatnich latach zrealizowano kilkadziesiąt małych ale ważnych projektów. Mieszkańcy brali również aktywny udział w tworzeniu serwisu informacyjnego Koniecpol.INFO. Dzięki temu udało się zaktywizować przedstawicieli społeczności lokalnej do współtworzenia polityki informacyjnej gminy, pisania artykułów, recenzji książkowych, wypowiadania się na tematy bieżące, zgłaszania konieczności napisania o czymś ważnym.

Działania te zostały zgłoszone do projektu i akcji „Masz Głos”, prowadzonej przez Fundację Batorego wspólnie z Fundacją Aktywności Lokalnej przy wsparciu koordynatora regionalnego – Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES.

Koniecpol to gmina aktywna, czego dowodem jest liczba zrealizowanych inicjatyw, składanych projektów, działań podejmowanych przez różne organizacje, sołtysów, rady sołeckie i osoby. Koła Gospodyń Wiejskich, czy Ochotnicze Straże Pożarne nie myślą tylko o sobie, ale też o innych.

Dobre projekty to projekty, które odpowiadają na potrzeby. Pod koniec ubiegłego roku Rada Miejska podjęła uchwałę o przyjęciu tzw. Lokalnych Inicjatyw do realizacji małych przedsięwzięć zgłaszanych przez mieszkańców. Epidemia pokrzyżowała jednak plany związane z naborem wniosków. Pomimo tego i zwiększonych wydatków na działania epidemiczne nie zaniechano realizacji oddolnych inicjatyw społeczności i sukcesywnie realizowano zgłoszone przedsięwzięcia, łącząc środki z kilku źródeł – funduszu sołeckiego, budżetu gminy, źródeł zewnętrznych, co pozwoliło sfinansować większą ilości zadań. Chodziło o to, aby oprócz tego, co gmina włącza rokrocznie do swoich planów inwestycyjnych, zrobić coś więcej. I udało się. Na łamach portalu przedstawialiśmy te projekty: remont świetlic integracyjnych w wielu lokalizacjach, budowę altan wypoczynkowych i zagospodarowanie otoczenia, siłowni plenerowych, placów zabaw, ławek, miejsc do wypoczynku i spotkań, wyposażenia, montaż lamp oświetleniowych. Miejsca te wraz z remizami strażackimi przejęły funkcję centrów rozwoju lokalnego pozwalających na rozwój  aktywności lokalnych, organizację imprez integracyjnych i pikników rodzinnych, udane działania na rzecz kultywowania lokalnych tradycji, udział w konkursach potraw regionalnych, organizację spotkań w czasie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia oraz innych uroczystości kultywujących lokalne tradycje.

Mieszkańcy gminy Koniecpol są bardzo aktywni. Działania z zaangażowaniem pracy społecznej nie są niczym nadzwyczajnym, dzięki czemu można zrobić więcej. Należy podziwiać bezinteresowne zaangażowanie i tę szczególną zdolność do mobilizowania się w określonym celu, służącym społeczności lokalnej. Niesamowite są zdolności organizacyjne mieszkańców i to w każdej dziedzinie.

Lokalne inicjatywy to ważny instrument finansowania małych społeczności – mówi burmistrz Koniecpola Ryszard Suliga. Planowanie małej architektury jest okazją dla mieszkańców, aby mogli zdecydować o usytuowaniu ławki, latarni, czy placu zabaw w swoim miejscu zamieszkania, osiedlu, sołectwie. Nasi mieszkańcy są bardzo aktywni i potrafią się mobilizować. Montaż finansowy z kilku źródeł i zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na małe projekty to więcej załatwionych ważnych spraw, zgłaszanych przez poszczególne sołectwa, organizacje i grupy nieformalne. To mieszkańcy wiedzą najlepiej czego im potrzeba i co jest najbardziej efektywne, aby wszystkim żyło się lepiej. Inicjatywy te już pozwoliły na załatwienie kilkudziesięciu potrzeb. Dla wielu naszych mieszkańców liczy się konkret. Przedstawienia, zabawy, festyny są fajne, ale po jakimś czasie ludzie o nich zapominają. W związku z tym w ramach lokalnych inicjatyw realizujemy w większości „twarde”, inwestycyjne działania, pozostające na wiele lat. Staramy się powoli wprowadzać wszystkie możliwości rozwoju, nie tylko samego Koniecpola, ale również miejscowości wiejskich, które są bardzo ważne, bo tworzymy przecież jedną wspólnotę samorządową. Wiem, że w gminie wiele jeszcze mamy do załatwienia zwłaszcza teraz, gdy pandemia koronawirusa tak mocno wpływa na  gospodarkę. Przez spadek dochodów dopięcie budżetów gminnych jest niezwykle trudne. Niedługo rozpocznie działalność mała galeria handlowa. Mam nadzieję, że sprawy sądowo-komornicze związane z terenem po KZPP zakończą się niedługo i przestaną nas ograniczać oraz będziemy mogli wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną zacząć wspólnie działać. W październiku złożyliśmy kilkanaście kolejnych projektów o pozyskanie środków zewnętrznych na infrastrukturę techniczną. Mam nadzieję, ze niedługo przekażę dobre wiadomości na ten temat – dodaje burmistrz Ryszard Suliga.

Społeczność gminy bierze aktywnie udział w tworzeniu serwisu informacyjnego Koniecpol.INFO, który stał się dodatkowym kanałem informacyjnym oraz forum przestawiania wydarzeń. Dzięki temu portalowi udało się  zaktywizować przedstawicieli społeczności lokalnej do wypowiadania się w sprawach gminy. Co roku grono piszących mieszkańców powiększa się.

Gala finałowa akcji Super Samorząd 2020 odbyła się w piątek (20.11) wieczorem - w trybie online. Nagrody otrzymało siedem społeczności lokalnych. Nagroda trafiła też do władz samorządowych, które współpracowały z aktywistami. Laureatami Super Samorząd 2020 są:

- woj. podkarpackie - Koło Gospodyń Wiejskich w Nienadowej władze samorządowe gminy Dubiecko za działania zbliżające mniejszość polską i ukraińską na Podkarpaciu,

- woj. śląskie - portal informacyjny Koniecpol.info oraz władze samorządowe miasta i gminy Koniecpol za zainteresowanie całej społeczności inicjatywą lokalną i wykorzystanie jej do załatwienia mniejszych oraz większych spraw mieszkańców,

- woj. dolnośląskie - Sołectwo Pawłoszewo i władze samorządowe gminy Wołów za wspólną z mieszkańcami pracę nad dokumentem Strategii Rozwoju Sołectwa Pawłoszewo i opiekę nad najbliższym otoczeniem,

- woj. lubuskie:

1) Fundacja Kolejowa Stacja Lubsko/Sommerfeld i władze samorządowe gminy Lubsko, samorząd województwa lubuskiego za starania o poprawę połączeń kolejowych z Lubska do Zielonej Góry,

2) Moja BoraBora oraz władze samorządowe miasta Gorzów Wielkopolski za wielowydziałową wizję lokalną, której efektem są plany zagospodarowania przestrzeni, zgodne z potrzebami mieszkańców i możliwościami budżetowymi gminy,

- woj. wielkopolskie - Fundacja Pszczoła i władze samorządowe miasta Piły za założenie pasieki społecznej,

- woj. mazowieckie - Stowarzyszenie Zielona Akcja oraz władze samorządowe miasta Radomia za likwidację betonowej wyspy ciepła w środku miasta.

Tegoroczna edycja akcji Masz Głos i konkursu Super Samorząd odbywa się w niezwykle trudnych warunkach pandemii COVID-19. Od pierwszych dni kryzysu widać jednak, że bez zaangażowania i samoorganizacji lokalnych społeczności oraz struktur samorządu znacznie trudniej byłoby poradzić sobie z zagrożeniem. To najlepsze potwierdzenie, że aktywność lokalna ma fundamentalne znaczenie a jej wspieranie głęboki sens - mówi Edwin Bendyk, prezes Fundacji im. Stefana Batorego. - Dlatego Fundacja Batorego będzie rozwijać akcję Masz Głos, która wyrosła na jeden z flagowych programów naszej organizacji - dodaje.

Laureatów wybrało jury w składzie Jerzy Stępień, Katarzyna Kubicka-Żach i Mikołaj Cześnik. Nagrody przyznano spośród grona 121 grup aktywistów związanych akcją Masz Głos w edycji 2019/2020.

Akcja Masz Głos to program wspierania aktywności lokalnej, który Fundacja Batorego realizuje w skali całego kraju przy wsparciu partnerów regionalnych: Stowarzyszenie POLITES, Homo Faber, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacja Aktywności Lokalnej, Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. Do tegorocznej edycji akcji Masz Głos zgłosiła się rekordowa liczba 383 uczestników. Kolejna edycja akcji ruszy w roku 2021.

Cieszymy się, że nasza praca jako portalu informacyjnego spotkała się z uznaniem. Gdyby jednak nie mieszkańcy gminy, organizacje społeczne, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, przedszkola, szkoły, żłobek, władze samorządowe, radni, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, Domu Kultury, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sołtysi, rady sołeckie, wspierająca nas Fundacja BONA FIDES, przedsiębiorstwa, osoby współpracujące z portalem – Grażyna Nowak, ks. Marcin Malarecki, Inga Staszowska, Magdalena Pudło, Malwina Klimas, Sebastian Zięba i wiele, wiele innych, których nie sposób wymienić, nie osiągnęlibyśmy tego. Na sukces zapracowała cała Gmina i nie jest to nasz sukces tylko bardzo aktywnej społeczności lokalnej. My jesteśmy tylko narzędziem do pokazania tego co dzieje się na co dzień. Przyjmijcie od portalu Koniecpol.Info Wielkie Podziękowania za współpracę.

Szczególne podziękowania składamy też Grzegorzowi Wójkowskiemu prezesowi Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES, które było koordynatorem regionalnym akcji „Masz Głos” za wsparcie naszych działań, pomoc i doradztwo.

Fot. źródło: maszglos.pl