Chryzantemy dla gminy Koniecpol

Chryzantemy dla gminy Koniecpol

Do Koniecpola trafiły chryzantemy od producentów i sprzedawców kwiatów, które skupuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do 6 listopada przyjmowano wnioski o przyznanie pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

Chryzantemy uświetniły dzisiaj miejsca pamięci i pomniki na terenie Koniecpola, w tym m.in. na Rynku, przy Szkole Podstawowej nr 2  – mówi burmistrz Ryszard Suliga.

O wsparcie mogli starać się producenci i sprzedawcy, którzy na dzień złożenia wniosku posiadali przeznaczone do sprzedaży:

  • co najmniej 50 chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości,
  • co najmniej 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości.

Wnioski można było składać w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. Wnioski można było również złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Jeśli o pomoc ubiegał się posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, musiał wraz z wnioskiem złożyć również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.

Do 6 listopada (godz. 14.30) ARiMR zarejestrowała 4,2 tys. wniosków o pomoc.

Źródło: na podstawie: https://www.arimr.gov.pl/