Trwa przebudowa drogi w Luborczy

Trwa przebudowa drogi w Luborczy

W październiku rozpoczęła się kolejna inwestycja drogowa i przebudowa ulicy Leśnej w Luborczy na odcinku o długości 315 mb. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni, chodnika lewostronnego i zjazdów, wykonanie prawostronnego pobocza o szerokości 0,75 m, regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i studzienek telefonicznych.

To jedna z wielu inwestycji drogowych w naszej gminie, które sukcesywnie realizujemy od kilku lat – powiedział burmistrz Ryszard Suliga. Wszyscy chcemy, aby nasza infrastruktura drogowa w każdym miejscu gminy była bezpieczna dla użytkowników. Nie można jednak wszystkich potrzeb zrealizować w jednym czasie, w ciągu paru lat. Staramy się poprawiać stan dróg, prowadząc przebudowy zarówno na terenach miasta, jak i terenach wiejskich. Z zaoszczędzonych pieniędzy budżetowych wykonujemy zadania własne i inwestycje, na które gmina nie może pozyskać środków zewnętrznych, tak jak w przypadku przebudowy ulicy Leśnej. Sołectwo Luborcza będzie posiadało wszystkie drogi utwardzone, jednak problemem pozostaje droga wojewódzka 786, a w szczególności budowa chodnika tak ważnego dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Budowa tej drogi należy do kompetencji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Została wykonana już dokumentacja projektowa, jest pozwolenie na budowę i cały czas czekamy na ujęcie tej inwestycji w planach inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Na każdy monit i pismo otrzymujemy odpowiedzi, iż brak jest środków finansowych na rozpoczęcie tego zadania. Do tej pory wykonano przebudowę do granicy gminy Koniecpol z gminą Dąbrowa Zielona  – dodał Ryszard Suliga.