Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

Z zachowaniem obostrzeń sanitarnych w dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej nr 2 w Koniecpolu odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Dzięki temu pierwszaki zostały włączone do grona uczniów szkoły.

Najważniejszym elementem uroczystości było złożenie przez dzieci ślubowania oraz pasowanie na uczniów. Na koniec dzieci otrzymały prezenty ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol oraz Panią Dyrektor.

Dzieci z klas III uświetniły akademię występem recytatorsko-wokalnym.

Fot. Szkoła Podstawowa nr 2