Kontynuacja spotkań sołeckich w gminie Koniecpol

Kontynuacja spotkań sołeckich w gminie Koniecpol

W miniony czwartek odbyło się kolejne spotkanie w gminie na temat podziału środków finansowych w ramach utworzonego funduszu sołeckiego. Tym razem w sołectwie Aleksandrów podjęto uchwałę dotyczącą rozbudowy oświetlenia ulicznego.

Na organizowanych zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach społeczności lokalne  dokonują analizy ważnych dla siebie przedsięwzięć i podejmują na podstawie uchwały decyzję o realizacji konkretnych zadań i podziale środków w ramach przydzielonych budżetów. Zadania zgłoszone Burmistrzowi w postaci wniosku, podpisanego przez Radę Sołecką, muszą być m.in. zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia. Omawiane obecnie i proponowane przedsięwzięcia te będą włączone do budżetu gminy na rok 2021.

Fot. na zdjęciu altanka w Wólce