Przedszkole nr 2 w nowym roku przedszkolnym

Autor Przedszkole nr 2 w Koniecpolu
Przedszkole nr 2 w nowym roku przedszkolnym

Rozpoczęcie nowego roku przedszkolnego w dobie pandemii koronawirusa to dla nauczycieli i pracowników, a także dzieci i rodziców nowe wyzwania, zadania, obowiązki i nowa rzeczywistość...

Wchodząc do przedszkola rodzice, w ramach stosowania wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, zachowują odstęp, zakrywają nos i usta, a także dezynfekują ręce. Dzieci wchodząc na swoją salę również myją ręce. W sali są koledzy i koleżanki, są zabawki, które można zdezynfekować, są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, podczas których obecnie poznajemy i utrwalamy zasady bezpiecznego zachowania i przestrzegania reżimu sanitarnego, jest zabawa w kącikach zainteresowań.

Nasze przedszkole w tym roku przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja” wspierający rozwój społeczny i emocjonalny dzieci, którego autorkami są Marzena Dziadkowiec, Krystyna Grzegrzółka z Integrative Saturday School w Bristolu. Projekt składa się z 5 modułów: „Kreatywność”, Wyobraźnia”, „Moc słów”, „Empatia”, ”Oswajanie strachu”. 

Cele, które są realizowane w projekcie to:

  • kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym,
  • rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości,
  • współpraca nauczyciela i dzieci z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu,
  • wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
  • tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

W ramach projektu na początku września w poszczególnych grupach stworzono kąciki emocji, gdzie dzieci mogą zaznaczać swoje emocje, uczą się także jak sobie radzić z tymi trudnymi.

16 września 2020 r. w każdej grupie odbył się Dzień Kropki. W tym dniu wszystkie dzieci oraz panie przyszły ubrane w kropki. W starszych grupach dzieci wysłuchały opowiadania o dzielnej, ale nieśmiałej dziewczynce Vatshi i jej wspaniałej nauczycielce, która rozbudziła w niej talent i kreatywność poprzez namalowaną kropkę. Wykonywały „kropkowe” zadania: łączyły kropki, rysowały za pomocą własnych kropek swoje „arcydzieła”, szukały zaginionej kropki, a także kodowały z  kropkami, rozwijając tym samym kompetencje kluczowe.

Młodsze dzieci obejrzały animacje na podstawie książki P. H. Reynolds'a „Kropka”, a także malowały wielobarwne kropki w szablonie, która „ożywała” w aplikacji Quiver – rozwijając kompetencje cyfrowe naszych najmłodszych wychowanków, szukały kropek w sali, doczepiały piłeczki do odpowiednich kropek oraz tańczyły do piosenki „Biedroneczki są w kropeczki”, a także wykonały sobie zdjęcia w „zakropkowanej ramce”.

W każdej grupie ten dzień upłynął pod znakiem wspólnej zabawy, niesamowitych przeżyć oraz dziecięcego uśmiechu.

Kolejne zadania, które wykonają dzieci, będą związane z obchodami Międzynarodowego Tygodnia Głuchych. Poznamy wtedy polski język migowy i spróbujemy nauczyć się migać „Dzień dobry”, „Proszę”, „Przepraszam”, „Dziękuję” - efekty naszych działań związanych z projektem będzie można obserwować na stronie facebookowej naszego przedszkola.

Fot. Przedszkole nr 2