Zakończono przebudowę ulicy Wąskiej

Zakończono przebudowę ulicy Wąskiej

W minioną sobotę włączono oświetlenie uliczne na ulicy Wąskiej i w ten sposób kolejna inwestycja gminna została zakończona i oddana do użytkowania mieszkańcom. Na przebudowę drogi gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.  

Zakończyliśmy realizację kolejnej inwestycji drogowej w tym roku – mówi Sebastian Musiał, sekretarz gminy. W ramach tego zadania przebudową objęty był odcinek o długości 645 mb, od skrzyżowania z ul. Klonową do skrzyżowania z ulicą Górną. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie przebudowy jezdni, budowę chodnika o zmiennej szerokości od 1,5 do 2,0 m, pobocza, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych, budowę urządzeń odwadniających pas drogowy. Łączna wartość zadania wynosiła 1 005 988 zł. W celu uzupełnienia środków budżetowych, stanowiących wkład własny pozyskaliśmy dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 754 491 zł.   

W ramach tego zadnia inwestycyjnego wybudowano również 19 słupów oświetleniowych i zamontowano  22 opraw ulicznych.