100 milionów złotych w Szybkiej Ścieżce Agrotech

100 milionów złotych w Szybkiej Ścieżce Agrotech

Niebawem rusza konkurs Szybka Ścieżka „Agrotech”. 100 milionów złotych z Funduszy Europejskich trafi na wsparcie nowych technologii w sektorze rolnym. Celem programu jest podniesienie konkurencyjności polskich firm pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 10 września i potrwa do 6 listopada 2020 roku.

O wsparcie w ramach konkursu Szybka Ścieżka „Agrotech” mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych.

- Fundusze Europejskie wspierają innowacje we wszystkich sektorach gospodarki, w tym w sektorze rolno-spożywczym. Dzięki temu Polska może umacniać swoją wysoką pozycję w produkcji zdrowej i cenionej na świecie żywności oraz eksportować wysokie technologie służące do jej wytwarzania. Te technologie mogą się przyczynić do modernizacji rolnictwa w wielu krajach – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Polska jest jednym z czołowych dostawców żywności w Unii Europejskiej, a o konkurencyjności naszego rolnictwa w najbliższych latach będzie decydować jego poziom technologiczny. Zwłaszcza, że upowszechnienie innowacji w sektorze rolno-spożywczym ma mieć pozytywny wpływ na ochronę klimatu i zdrowie nas wszystkich, czyli konsumentów.

Warunkiem koniecznym do otrzymania grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania minimum na poziomie krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek. Dodatkowo projekt musi być realizowany w regionie słabiej rozwiniętym – poza województwem mazowieckim. Nabór przeprowadzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

- W latach 2016-2019 NCBR wspierało rozwój nauk rolniczych i transfer wyników prac naukowców głównie w takich obszarach, jak produkcja i przetwórstwo żywności, weterynaria i hodowla zwierząt czy produkcja pasz i nawozów. Znacznie mniej projektów dotyczyło digitalizacji rolnictwa, zaawansowanej automatyki i robotyki czy rozwiązań smart fields. Szybka Ścieżka Agrotech ma stymulować projekty B+R właśnie w takich nowatorskich obszarach – tłumaczy dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

Agenda badawcza nowego konkursu NCBR określa sześć głównych obszarów tematycznych, w które mają wpisywać się finansowane projekty, są to:
– automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie,
– mechanizacja w rolnictwie,
– aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie,
– rolnictwo precyzyjne (smart fields),
– zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza,
– bioenergia i biomateriały

Wsparcie można otrzymać na prowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych. Obligatoryjnym elementem projektu są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe.

Ile pieniędzy można otrzymać? Dla pojedynczego MŚP minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 1 milion złotych, w przypadku dużych firm lub konsorcjów to 2 miliony złotych. Natomiast maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50 milionów euro. Dofinansowanie może wynieść aż do 80 procent tych kosztów.

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 10 września i potrwa do 6 listopada 2020 roku (do godziny 16.00).

Więcej informacji o konkursie jest dostępnych na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs Szybka Ścieżka „Agrotech” jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.

Fot. pixabay.com