Pozyskano dotację na dofinansowanie prac przy zabytku

Pozyskano dotację na dofinansowanie prac przy zabytku

Śląski Konserwator Zabytków w Katowicach przyznał dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele p.w. Trójcy Świętej w Koniecpolu, wpisanym do rejestru zabytków.

W związku z ustawą o ochronie zabytków środki przyznano na wykonanie więźby dachowej i wymianę pokrycia dachowego nad nawą główną kościoła.

W 2020 roku do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach wpłynęło 126 wniosków o udzielenie dotacji na prace planowane do wykonania w 2020 roku na łączną kwotę 29 750 364,83 zł. Planowany w tym zakresie budżet Urzędu wynosi 2 457 000 zł i stanowił 8,26 % zgłoszonego zapotrzebowania. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazał:

  • 42 wnioski zakwalifikowanych do II etapu weryfikacji,
  • 4 wnioski zakwalifikowane na listę rezerwową,
  • 3 wnioski błędne formalnie,
  • 77 wniosków nieprzyjętych do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.

Źródło: na podstawie http://wkz.katowice.pl/

Fot. Sebastian Zięba