Szkoła w czasie pandemii. Wspomnienia Szkoły Podstawowej nr 1

Autor Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła w czasie pandemii. Wspomnienia Szkoły Podstawowej nr 1

W połowie marca 2020 roku zmieniła się szkolna rzeczywistość, zaczęła się nowa era w polskiej edukacji. Zawieszenie zajęć, a później decyzja o nauczaniu zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hetmana Stanisława Koniecpolskiego jako pierwsza w gminie podjęła się realizacji tego trudnego zadania. Szybka analiza zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej, konsultacje z nauczycielami i wychowawcami, zebranie informacji od uczniów i rodziców, przygotowanie nowego planu lekcji, wybór odpowiedniego narzędzia do edukacji online i... 25 marca mogliśmy rozpocząć wirtualne spotkania z naszymi uczniami. 

Oczywiście to wielkie uproszczenie. Kształcenie na odległość wymagało nie tylko przeobrażenia i dostosowania dotychczasowych środków i metod pracy do nowego stylu nauki, ale także zmiany własnych przyzwyczajeń.

Przyjęcie nowej formuły nauczania niosło za sobą wiele różnych wyzwań przed którymi stanęli dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i dzieci. Zaczynając od tych najbardziej elementarnych wynikających z barier technologicznych (np. brak sprzętu, niedostateczna znajomość obsługi komputera, dostęp do sieci Internet) poprzez dylematy wynikające z doboru odpowiednich narzędzi by nauka zdalna jak najmniej różniła się od tej tradycyjnej, by komunikacja ustna nie została zastąpiona tylko pisemną wykorzystującą internetowe narzędzia informatyczne. Pragnęliśmy by lekcje zdalne nie wpłynęły na ograniczenie  kontaktów między uczniami i nauczycielami, szukaliśmy narzędzia, które zapewni sprawną obustronną komunikację, umożliwi przekazywanie wiedzy, ale da również możliwość weryfikacji postępów w nauce, dlatego do prowadzenia lekcji online została wybrana aplikacja Office 365 Microsoft Temas.  W Teams można było łatwo i szybo utworzyć kilka odseparowanych od siebie  klas, można było dodawać do nich notatki, arkusze, prezentacje i inne pliki. Nauczyciel miał możliwość zorganizowania audio i wideokonferencji dla wielu osób – czyli wszystkich uczniów w klasie. I to właśnie na tym najbardziej nam zależało: czat, whiteboard, komunikator tekstowy, audiokonfrencja, wideokonferecja, poczta elektroniczna i inne narzędzia dostępne w aplikacji umożliwiały stały kontakt z uczniami. Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły bardzo kreatywnie podeszli do „nauczania domowego”. Nauka nie opierała się tylko na  „Przeczytaj, zrób, odeślij”. Wprost przeciwnie, okazało się, że nauczanie na odległość nie musi być nudne, może rozwijać pasje i rozbudzić chęć tworzenia. Dowodem na to niech będą wybrane działania naszych uczniów i nauczycieli. Prym we wszystkich tego typu pracach wiedli uczniowie klas 1-3. Jak się okazało przygotowanie śniadania czy kolacji może być nie tylko wykorzystaniem w praktyce zdobytej wiedzy o zdrowym odżywianiu, ale przede wszystkim dobrą zabawą, bo sandwicze wcale nie muszą być „nudne”.

Uczniowie klasy 1b wykorzystując dostępne w domach produkty przygotowali „śmieszne”, a przy tym zdrowe i smaczne kanapki. „Pierwszaki” z klasy „a” pochwaliły się wybitnym talentem plastycznym przygotowując wielkanocne jajka, a uczniowie klasy 3a talentem plastyczno -technicznym. Uczniowie klasy 2b wykazali się niezwykłą aktywnością fizyczną, co udokumentowali filmikami i zdjęciami, które umieszczone zostały na naszej stronie internetowej i na profilu facebookowym. Młodzież z klasy piątej mogła się przekonać, że nauka nie  polega tylko na czerpaniu wiedzy od nauczyciela i z książek. Sami mogli zaobserwować w praktyce wszystkie zdobyte teoretyczne wiadomości. Hodowla fasoli była nie tylko ciekawym doświadczeniem, ale też fantastyczną przygodą.

O tym, że fizyka nie jest ani trudna ani nudna przekonywali siódmoklasiści, którzy nagrali fascynujące filmiki pokazujące  i wyjaśniające w przystępny sposób zagadnienia fizyczne.

Niesamowitą katechezę online zaproponował szóstoklasistom ks. Piotr Grabarz. Dzięki technologii  informacyjno -komunikacyjnej przeniósł uczniów 11.000 kilometrów stąd, do Brazylii,  na spotkanie z księdzem Piotrem, który pokazał uczniom najpiękniejsze duchowo miejsca Brazylii,  a także opowiedział jak wygląda praca Misjonarza.

Kształcenie na odległość w niczym nie ograniczało działalności uczniów. Poza ciekawymi lekcjami, na których nie tylko nauczyciele, ale także uczniowie wykazywali się kreatywnością, młodzież mogła uczestniczyć w wielu akcjach i konkursach np. w Światowym Dniu  Świadomości Autyzmu (klasa 2b wraz z rodzicami i wychowawcą w swoich domach włączyła się do akcji: "Nie bądź zielony, zapal się na niebiesko.") czy „Ratujmy pszczoły”, podczas której nasi uczniowie przygotowali 60 poidełek dla tych pracowitych i niezwykle pożytecznych owadów. Uczniowie starszych klas wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego 'Fox”, gdzie dwie osoby (Monika Rydzek i Wojciech Klimas) uzyskały wynik „dobry” co jest odpowiednikiem III miejsca. Ponadto Monika Rydzek zajęła I miejsce w III Wojewódzkim Konkursie "Fizyka widziana okiem artysty..."

Potwierdzeniem rzetelnej pracy nauczycieli i uczniów niech będą wyniki osiągnięte przez tych drugich: 52 uczniów wzorowych w nauce, w tym 28 ze średnią 5.00 lub wyższą. Siedemnastu uczniów osiągnęło średnią 5,20 i wyższą co pozwoliło im otrzymać nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol. Najwyższe średnie uzyskali: Bartosz Adamowicz VIa – 5,83, Monika Rydzek VIII – 5,78, Zuzanna Rutkowska VIa – 5,67, Jakub Walkowicz VIIa – 5,64, Alicja Złotnicka VIa – 5,50, Szymon Tatarek VIa – 5,50.

To drugie półrocze roku szkolnego 2019/2020 było niecodzienne, więc i zakończenie nie mogło być inne. Zamiast spotkania z całą społecznością szkolną - kameralna uroczystość. Zamiast pełnego humoru programu artystycznego – skromne przemówienie ósmoklasistów. Zamiast uścisków – maseczka, rękawiczki i dystans społeczny. Zakończenie roku rozpoczęliśmy 26 czerwca o godzinie 9.00 od pożegnania uczniów, którzy zakończyli edukację w naszej szkole. Na początek głos zabrał Burmistrz Ryszard Suliga,  który zwrócił uwagę na to, w jak nietypowych okolicznościach przyszło uczniom zdobywać wiedzę w ostatnich miesiącach. Podziękował młodzieży za ich odpowiedzialność, wytrwałość i hart ducha. Pogratulował im także osiągniętych wyników w nauce i sukcesów w konkursach. Następnie wszystkim absolwentom przekazał listy gratulacyjne. Na koniec oficjalnej części głos zabrali przedstawiciele klasy ósmej, którzy złożyli na ręce Pana Dyrektora i Pani Dyrektor bukiety kwiatów wraz z  podziękowaniami za uśmiech, dobre słowo, za zachętę do pracy. Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol  Ryszardowi Sulidze,  Dyrektorowi Biura    Gwidonowi Jelonkowi,  Sekretarzowi Gminy  Sebastianowi Musiałowi  podziękowali za zrozumienie potrzeb i specyfiki szkoły, za udzielanie pomocnych wskazówek,  za  wsparcie techniczne i materialne,  za życzliwość oraz za serdeczność i przyjaźń, którą zawsze okazywali  młodzieży szkolnej.

Na koniec głos zabrał Pan Dyrektor Przemysław Wojciechowski, który pogratulował ósmoklasistom osiągnięć oraz podziękował, że pomimo tej trudnej dla wszystkich sytuacji  bardzo rzetelnie przez cały rok pracowali, poszerzając swoją wiedzę.  Żegnając się z uczniami, życzył im słonecznych wakacji, nowych przyjaźni i tego by po letnich feriach pełni energii, siły i chęci do pracy rozpoczęli naukę w wybranych przez siebie szkołach.

Fot. Szkoła Podstawowa nr 1