Koniecpol z dotacją w ramach rozstrzygniętego konkursu Inicjatywa Sołecka

Koniecpol z dotacją w ramach rozstrzygniętego konkursu Inicjatywa Sołecka

Prawie 750 tys. zł trafi do gmin z subregionu północnego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka”. Umowy z gminami podpisano w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Mykanowie. Dotację otrzymało też sołectwo Stary Koniecpol.

Umowy, w imieniu władz regionu, przekazała przedstawicielom gmin Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego. W spotkaniu uczestniczyła też Beata Kocik, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego. Gminę Koniecpol reprezentowali Monika Starczewska, skarbnik gminy, Kamila Garus, sołtys Starego Koniecpola i burmistrz Ryszard Suliga.

Wielką wartością tego konkursu jest fakt, że to mieszkańcy decydują, na co przeznaczyć pozyskane środki. W jednej gminie będzie to chodnik, w innej plac zabaw, a w kolejnej zakup instrumentów dla orkiestry, czy wyposażenie domu kultury. Te z pozoru niewielkie projekty mają wielkie znaczenie dla lokalnych społeczności, co wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju województwa – podkreślała Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Dofinansowanie otrzymała też gmina Koniecpol dla sołectwa Stary Koniecpol na budowę infrastruktury parkingowej i rowerowej ułatwiającej dostęp do istniejącego placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: zakup i montaż stojaka na rowery, budowę 6 stanowisk parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych.  

Warto przypomnieć, że w ramach tegorocznej edycji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęły 234 wnioski o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 5,2 mln zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej została udzielona 118 zadaniom na kwotę łączną prawie 3 mln zł. Wśród wniosków złożonych przez gminy dużym zainteresowaniem cieszą się zadania polegające na budowie i remoncie placów zabaw, chodników, infrastruktury parkingowej, tworzenia i modernizacji centrów rekreacji, doposażenia świetlic wiejskich i inwestycji związanych z rozwojem turystyki i sportu.

Źródło:  na podstawie slaskie.pl