Znowu pożar na terenie KZPP. Co z zakończeniem trwającej ponad rok procedury komorniczej?

Znowu pożar na terenie KZPP. Co z zakończeniem trwającej ponad rok procedury komorniczej?

W nocy z soboty na niedzielę doszło do serii pożarów na terenie KZPP. Tym razem to cała seria w różnych obiektach. Pierwsze zgłoszenie, które odebrali strażacy, dotyczyło palących się silosów od ulicy Kolejowej i małego ogniska od strony przychodni. Następnie dym wydobywał się z byłej hali produkcyjnej i hali wyrobów gotowych.

Teren jest nadal niezabezpieczony, bez jakiejkolwiek nadzoru. Od lat nie jest przez nikogo utrzymywany w należytym stanie ani chroniony. Pozostaje w stanie niekończących się procedur komorniczych. Część budynków grozi nie tylko pożarem, ale zawaleniem. W tej sprawie gmina wielokrotnie występowała do Komornika Sądowego, który prowadził przez ostatnie lata licytacje, jednak bez widocznych efektów. Teraz jest mowa o dacie 10 sierpnia 2020 r. na zapłacenie za ten zakład przez nowego właściciela, który w ubiegłym roku przystąpił do licytacji.

Jak dowiedziałem się od komornika sądowego, wyznaczył nowy termin na zapłacenie za ten teren po licytacji komorniczej, który upływa 10 sierpnia 2020 r. – mówi burmistrz Ryszard Suliga. Gmina regularnie wysyła ponaglenia i zwraca uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z braku nadzoru i jakiejkolwiek ochrony. Mam nadzieję, że po zakupie właściciel uporządkuje pozostałości po produkcji płyt oraz rozpocznie w końcu prowadzenie działalności gospodarczej i nie będzie się 5 lat zastanawiał co można tam zrobić. Jeśli transakcja nie dojdzie do skutku to Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i gmina Koniecpol rozpocznie procedurę nabycia tego terenu. Uważam, że jest to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. Nie można blokować takiego dużego obszaru w gminie od lat. Jednak nie jest to teren gminy, a więc nie możemy o nim decydować. Były podmiot gospodarczy, który był właścicielem tego zakładu, ma zapewne niezapłacone zobowiązania wobec banku i innych instytucji, w tym chociażby podatku od nieruchomości, ale jak długo można ciągnąć takie formalności? W wyniku ostatniej licytacji komorniczej, która – co należy szczególnie podkreślić - odbyła się rok temu, teren po byłym KZPP „Koniecpol” S.A. trafił do firmy z województwa warmińsko - mazurskiego. Jednak sprawy formalno-prawne do dnia dzisiejszego nie zostały załatwione z niewidomych do końca przyczyn. Gdyby nie zapaść finansowa gminy i program naprawczy oraz konieczność realizacji pilnej dla mieszkanców infrastruktury technicznej dawno bylibyśmy właścicielami tego terenu – dodaje Ryszard Suliga.

Pierwsza skuteczna licytacja odbyła się w październiku 2017 r. i zakończyła się sprzedażą części terenu KZPP. Wtedy inwestor nabył tylko teren oczyszczalni ścieków i tzw. biurowiec, które do dnia dzisiejszego też nie są uporządkowane i zagospodarowane. Biurowiec jest już niszczejącą ruderą, która niedługo zawali się, a jeszcze dwa lata temu był w zadowalającym stanie technicznym. W wyniku wyżej wymienionej licytacji teren samego zakładu nie został finalnie sprzedany. Następnie planowano kolejną licytację w listopadzie 2018 r., która ostatecznie odbyła się dopiero w kwietniu 2019 roku.

Na tym terenie brak jest również skutecznych środków ochrony przed wejściem nieuprawnionych osób. Budynki posiadają powybijane szyby od strony ulicy Zamkowej, ogrodzenie jest w części rozebrane i w ten sposób na teren zakładu może bez problemu wejść każdy. Nikt nie wie kto tam przebywa. Gmina nie jest właścicielem nieruchomości, a więc nie może podejmować bez ograniczeń wchodzić na ten teren, a tym bardziej ingerować w istniejące tam obiekty.

Niebezpieczeństwo jest tym większe, iż nieruchomość zlokalizowana jest w niedalekiej odległości od pobliskiego osiedla mieszkaniowego, a więc powinna być pod szczególnym nadzorem właściciela, którego nie ma.