Mieszkańcy czekają na wodociąg. Wszystko zależy od decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Mieszkańcy czekają na wodociąg. Wszystko zależy od decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

17,6 km wodociągu dla 200 domów, czyli doprowadzenie wody bieżącej dla ponad 480 osób. Tak niewiele potrzeba do rozwiązania problemu dostępu do bieżącej wody. Gmina zabezpieczyła w swoim budżecie wkład własny, pozostaje w trakcie procedury przetargowej, w której złożono łącznie 11 ofert. Złożyła też wnioski o dofinansowanie. Wojewoda Śląski zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznanie dofinansowania. Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski poparł tę ważną sprawę i również wystosował pismo do Ministerstwa.

Sprawa nadal jest w toku, jednak mamy pełne wsparcie wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka i marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego, którzy skierowali sprawę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji -  mówi burmistrz Ryszard Suliga. Złożyliśmy również wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Czekamy na ostateczną decyzję Ministerstwa w tej sprawie. We wtorek spotkałem się z marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim, który poprosił Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o możliwość osobistego spotkania i omówienia możliwości wsparcia tej inwestycji. Zacytuję co Pan Marszałek napisał w piśmie do Ministerstwa: „Zarząd Województwa Śląskiego jest przekonany o potrzebie niezwłocznego rozwiązania dramatycznej sytuacji, w jakiej znajduje się społeczność gminy Koniecpol, dlatego też wyrażamy swoją wolę wsparcia jednostki samorządowej”. Tym razem mam nadzieję, że sprawa rozwiąże się pozytywnie i będziemy mogli zrealizować ostatni etap budowy wodociągu – dodaje burmistrz Ryszard Suliga.

Do mediów i instytucji dotujących piszą też mieszkańcy, dla których problem barku bieżącej wody jest szczególnie dotkliwy w okresie pandemii koronawirusa.

Odkąd sięgam wstecz pamięcią, zawsze mieliśmy problemy z wodą – mówi jeden z mieszkańców Koniecpola. W jednej studni, głębinowej zresztą była woda koloru ciemnopomarańczowego, która nie nadawała się do spożycia ani do prania, ponieważ barwiła na taki odcień tkaniny. Z drugiej studni, gdzie woda miała kolor wody pitnej nie korzystaliśmy zbyt długo bo jej zabrakło. Została wykopana kolejna studnia. Także w tej studni zaczyna brakować wody ponieważ korzysta z niej wiele osób. Przy długim okresie bezdeszczowej pogody, moja pierwsza myśl rano dotyczy wody, czy jest w kranie czy już nie i co wtedy? Czy to jest normalne w dobie epidemii? Wirusa SARS- Cov-2 niszczy woda i zwykłe mydło. Proszę mi powiedzieć jak mamy zachowywać higienę i zdrowie nie mając w dwudziestym pierwszym wieku dostępu do bieżącej wody? Czym różnimy się od innych mieszkańców Koniecpola, że nie mamy wody z wodociągu? Nasz pech, że znaleźliśmy się w III, ostatnim etapie budowy sieci wodociągowej i obiecane dotacje nagle się skończyły?

Gdyby była to dzielnica jakiegoś wielkiego miasta, natychmiast poniósł by się krzyk, że to nie możliwe by ludzie żyli w XXI wieku bez bieżącej wody. Ale Koniecpol to nie metropolia. A tutaj żyją, mieszkają, pracują dokładnie tacy sami ludzie jak gdzie indziej. I mamy takie same potrzeby i prawa jak inni obywatele naszego województwa i całego państwa.

 W tym prawo dostępu do wody dobrej jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stanowiącej jeden z elementów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludności, gwarantowanego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku. Tymczasem w naszej gminie wielu mieszkańców ma wodę tylko i wyłącznie dlatego, że dowożą ją strażacy ochotnicy starymi 50-letnimi wozami strażackimi, mają tylko jeden atestowany zbiornik, a w czasie epidemii narażają swoje zdrowie, a mieszkańcy są narażeni nie tylko na COVID19 , ale również na choroby związane ze spożywaniem wody z beczkowozów.

Żeby bezpiecznie napić się herbaty lub przygotować jakikolwiek inny napój, musimy kupić wodę butelkowaną. Jak długo jeszcze będziemy skazani na życie bez wody? To sytuacja uwłaczająca godności człowieka. Pan Prezydent na jednym ze spotkań przedwyborczych mówił o tym, że zadba o sieć wodociągów w kraju, aby nikt nie został sam z problemem braku wody.

W naszej gminie, jak widać wodociągi budowane są po ,,kawałku” i w ten sposób zawsze ktoś pozostaje bez wody. Wiemy, że gmina już ogłosiła przetarg i zgłosiły się chętne firmy budowlane. Warunkiem rozpoczęcia realizacji jest jednak uzupełnienie montażu finansowego o dotację z Budżetu Państwa. Sytuacja jest bardzo poważna ze względu na trwającą epidemię. Wirus SARS-Cov-2 zakaża drogą kropelkową i niszczy go zwykłe mydło. Jednak jak można stosować się do zaleceń sanitarnych bez dostępu do bieżącej wody?

Na temat wodociągów pisaliśmy już w artykułach:

https://www.koniecpol.info/artykuly/776-przetarg-na-ostatni-etap-budowy-wodociagu-ogloszony-gmina-oczekuje-na-decyzje-o-dofinansowaniu

https://www.koniecpol.info/artykuly/653-czy-wodociagi-i-kanalizacja-moga-powstawac-szybciej