Nieoprocentowane pożyczki płynnościowe dla firm

Nieoprocentowane pożyczki płynnościowe dla firm

Nieoprocentowana pożyczka płynnościowa bez opłat i prowizji za udzielenie pożyczki oraz obsługę umożliwi mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Mikro, małe i średnie firmy, niezależnie od branży, mogą skorzystać z nieoprocentowanych pożyczek na utrzymanie bieżącej działalności firmy i zapewnienie płynności finansowej. Pożyczki finansowane są ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój- POIR). Organizatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Przedsiębiorcy, niezależnie od branży, mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku do instytucji finansującej, współpracującej z BGK.

Podstawowe warunki pożyczek płynnościowych POIR:

  • Okres spłaty pożyczki - do 6 lat
  • Oprocentowanie - 0%
  • Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
  • Wakacje kredytowe - wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki)
  • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę
  • Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

Warunki korzystania z pożyczek:

- firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
- na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.

Szczegółowe informacje:

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/pozyczki-plynnosciowe-poir/