Co słychać w inwestycjach?

Co słychać w inwestycjach?

W trakcie pozostaje przebudowa ulicy Wąskiej, która uzyskała dofinansowanie w 85% z Funduszu Dróg Samorządowych. Odebrano inwestycję drogową w Teodorowie oraz ul. Północną i Stawową w Stanisławicach. Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ul. Zielonej.

Realizowana jest również inwestycja przez prywatnego inwestora przy ulicy Armii Krajowej. Zawansowanie prac związanych z budynkiem wynosi 40%. Planowane oddanie małej galerii handlowej do użytkowania planowane jest na jesień br.

Gmina realizuje na bieżąco zaplanowane inwestycje – mówi Sebastian Musiał, sekretarz gminy. Sukcesywnie rozstrzygane konkursy i pozyskiwane środki zewnętrzne pozwalają na ogłaszanie przetargów i budowę kolejnych dróg. Trwa realizacja projektu unijnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego związanego z budową kanalizacji w dzielnicy Słowik. Zaawansowanie prac oceniane jest obecnie na 70%. Ostatnie prace wykonywane są na ulicy Wesołej, trwają roboty odtworzeniowe i budowa chodnika na ulicy Łąkowej. Zabudowano również zbiornik przepompowni. W trakcie pozostaje przebudowa ulicy Wąskiej, która uzyskała dofinansowanie w 85% z Funduszu Dróg Samorządowych. Obecnie trwa ustawianie krawężników, wbudowywane są studzienki odprowadzające wodę deszczową oraz ułożono przewody kablowe dla oświetlenia ulicznego. Odebrano już inwestycję drogową w Teodorowie oraz ulice: Północną i Stawową w Stanisławicach. Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ul. Zielonej, podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest 15 lipca 2020 r.

Otwarto również oferty na III etap budowy wodociągów w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, Łysiny - ul. Zielona, Koniecpolu na ulicach:  Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Koniawy, Mickiewicza, Kościuszki, ale tak jak zaznaczono w przetargu – warunkiem rozpoczęcia realizacji jest jednak uzupełnienie montażu finansowego o dotację. Całość inwestycji to kwota 10 401 407,85 zł brutto.

Wnioski o środki na budowę wodociągu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Budżetu Państwa zostały przez gminę złożone i obecnie oczekuje na ostateczne decyzje w tej sprawie.