Działalność Klubu Wolontariatu w Przedszkolu nr 1

Autor Monika Gieroń
Działalność Klubu Wolontariatu w Przedszkolu nr 1

To już kolejny rok działalności Przedszkolnego Klubu Wolontariatu. Wolontariat to pomoc na rzecz drugiego człowieka, na rzecz otaczającego nas świata i najbliższego otoczenia. Rozwija wśród dzieci postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia. Członkami PKW w roku szkolnym 2019/2020 zostali Martyna, Zofia, Amanda, Inga, Kacper, Bartosz, Mateusz, Hanna, Alicja.

Podczas spotkań klubowicze zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną zgodnie z ideą wolontariatu. Przewodnimi myślami naszego klubu stały się słowa:

„Nie możemy robić rzeczy wielkich, ale możemy robić rzeczy małe z wielką miłością” (Matka Teresa z Kalkuty)

Wolontariusze swoje zaangażowanie, podejmowane działania, prezentowali w środowisku rodzinnym, przedszkolnym, lokalnym oraz ogólnopolskim poprzez udział w przedsięwzięciach i akcjach tj. „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach”, „Konkurs plastyczny-Ozdoba świąteczna”, „Jarmark Bożonarodzeniowy-Kiermasz Bożonarodzeniowy”, „Kiermasz Świąteczny- Piernikowe Dekoracje”,  „Góra Grosza”, „Aniołkowe Granie”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Poczta Walentynkowa-Bal Walentynkowy”, „Zbiórka plastikowych nakrętek”. 26 czerwca mury naszego przedszkola opuścili wolontariusze PKW a tym samym absolwenci przedszkola Martynka, Zosia, Inga i Amanda. Na ręce wolontariuszy powędrowały serdeczne podziękowania  za szczególne zaangażowanie w zmianę świata na lepszy, życzliwość dla innych, otwarte serce, pomocną dłoń, pracę na rzecz wspólnego dobra, działania wolontarystyczne. 

Fot. Przedszkole nr 1