Usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wracamy do tematu odbioru i utylizacji odpadów rolniczych, w tym folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań́ po nawozach i typu Big Bag. Wybrano już wykonawcę zadania i rolnicy, którzy zgłosili się do programu, mogą bezpłatnie oddać odpady. Szczegółowe informacje o terminie i sposobie dostarczania odpadów będą ustalane telefonicznie z każdym z rolników, który zgłosił chęć udziału w programie.

Przypomnijmy, że Gmina Koniecpol pozyskała dofinansowanie w ramach programu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Po przeprowadzeniu zamówienia publicznego gmina podpisała umowę z wykonawcą na realizację zadania - mówi Sebastian Musiał, sekretarz gminy. Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymaliśmy dotację w kwocie prawie 15 tys. zł. W związku z tym 57 rolników, którzy zgłosili się do programu, będą mogli bezpłatnie oddać odpady i nie ponosić żadnych dodatkowych kosztów. Jak  wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji i zebranych formularzy od zainteresowanych prawie 29 ton odpadów w gminie Koniecpol, pochodzących z działalności rolniczej, zostanie poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

Odpady z działalności rolniczej, nie mogą być traktowane jako odpady komunalne, a więc nie można ich przekazać przedsiębiorstwu zajmującemu się wywozem nieczystości stałych – tłumaczy Sebastian Musiał. Dzięki pozyskanym środkom zostaną jednak usunięte i odpowiednio zagospodarowane. Szczegółowe informacje o terminie i sposobie dostarczania odpadów będą ustalane telefonicznie z każdym z rolników, który zgłosił chęć udziału w programie. W określonym terminie zainteresowani będą przywozić odpady do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów przy ul. Słowackiego, które powinny być spakowane w paczki o wadze pozwalającej na swobodny załadunek. Rolnik musi zwrócić również uwagę aby odpady były czyste, czyli opróżnione z zawartości, bez ziemi i innych zanieczyszczeń - dodaje Sebastian Musiał.

Jak poinformowano w Urzędu Miasta i Gminy odpady powinny być posegregowane i spakowane według kategorii:

  • folia rolnicza
  • opakowania po nawozach
  • siatka do owijania balotów
  • sznurek do owijania balotów
  • opakowania typu Big Bag.

Tak przygotowane odpady należy maksymalnie zwinąć i związać tak, aby waga paczki pozwalała na swobodne zważenie.

Fot. pixabay.com