Przetarg na ostatni etap budowy wodociągu ogłoszony. Gmina oczekuje na decyzję o dofinansowaniu

Przetarg na ostatni etap budowy wodociągu ogłoszony. Gmina oczekuje na decyzję o dofinansowaniu

Tak niewiele potrzeba do zakończenia tematu ciągnącego się od lat. 17,6 km wodociągu dla 200 domów, czyli doprowadzenie wody bieżącej dla ponad 480 osób. Gmina zabezpieczyła w swoim budżecie wkład własny, napisała do Premiera RP z prośbą o poparcie tej priorytetowej sprawy, ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy robót. Złożyła też wnioski o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Teraz czeka na decyzje tych instytucji, a czas nagli, bo główne prace powinny być wykonane do końca roku.

Ostatni III etap obejmuje budowę wodociągów w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków, Łysiny - ul. Zielona, Koniecpolu na ulicach:  Przedmieście Przysieka, Przedmieście Podstocze, Przedmieście Koniawy, Mickiewicza, Kościuszki”. Warunkiem rozpoczęcia realizacji jest jednak uzupełnienie montażu finansowego o dotację. Całość inwestycji to kwota 10 401 407,85 zł brutto. Sytuacja jest bardzo poważna ze względu na trwającą epidemię. Wirus SARS-Cov-2 zakaża drogą kropelkową i niszczy go zwykłe mydło. Jednak jak można stosować się do zaleceń sanitarnych bez dostępu do bieżącej wody?

Istniejące bariery finansowe z przeszłości w naszej gminie i ich skutki miały wpływ na brak realizacji wszystkich etapów budowy sieci wodociągowej jednocześnie – mówi burmistrz Ryszard Suliga. Gmina radzi sobie jak może od roku 2015 i nie siedzi z założonymi rękami, a temat nie został pozostawiony samemu sobie. Zdajemy sobie sprawę z trudnego życia mieszkańców bez wody i jest to sprawa priorytetowa. Ostatni etap tej inwestycji  jest jednak zbyt kosztowny, aby można było go sfinansować tylko naszymi środkami budżetowymi. Gmina wyczerpała już możliwości skorzystania ze środków unijnych w ramach programu regionalnego, w którym zresztą nie było naborów na projekty dotyczące tylko sieci wodociągowych. W ramach zadań związanych z budową kanalizacji uzupełniamy brakujące odcinki sieci wodociagowej. Należy pamiętać, że nie możemy wszystkich środków na inwestycje przeznaczyć tylko na budowę wodociągów, bo potrzeb jest wiele, a najwięcej w zakresie przebudowy dróg. Nie realizujemy niepotrzebnych inwestycji, tylko te niezbędne dla mieszkańców. W ciągu jednej czy dwóch kadencji nie można naprawić braków i niedociągnięć w infrastrukturze technicznej z 20 poprzednich lat. Od wielu lat zwracam się gdzie mogę o dofinansowanie ostatniego etapu budowy wodociągów. O przyznanie środków zewnętrznych prosiliśmy wszystkie możliwe instytucje, ale bezskutecznie jak do tej pory. Odmowy argumentowane były wskazywaniem programów unijnych, z których nie możemy skorzystać i wydatkowaniem środków własnych z budżetu gminy. Teraz mam nadzieję na środki w ramach usuwania skutków suszy – wnioski o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jak i Budżetu Państwa zostały złożone. Czekam na decyzję w tej sprawie. Na bieżąco prowadzimy korespondencję na ten temat, w tym z Kancelarią Premiera RM. Jestem przekonany, że tym razem otrzymamy wsparcie i ktoś zrozumie nasz problem. Mamy przygotowany projekt techniczny oraz pozwolenie na budowę, ogłosiliśmy przetarg, aby nie tracić czasu na te procedury tylko przystąpić do realizacji po zabezpieczeniu całego montażu finansowego.

Na temat wodociągów pisaliśmy już w artykule:

https://www.koniecpol.info/artykuly/653-czy-wodociagi-i-kanalizacja-moga-powstawac-szybciej

Fot. pixabay.com