Nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży

Zarząd Województwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązującego od lipca 2018 roku do czerwca 2021 roku”. Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Wnioski o stypendium należy składać do dnia 20 lipca 2020 roku w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (pokój nr 164), Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku – Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7 lub nadsyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (decyduje data stempla pocztowego).

Program oraz zasady wraz z obowiązującym wnioskiem dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl. Więcej informacji dotyczących konkursu stypendialnego można uzyskać w Departamencie Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod nr tel.: (32) 77 40 012.

Szczegółowe informacje i wzór wniosku można uzyskać pod linkami:

- link do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego:

https://bip.slaskie.pl/…/uchwala-zarzadu-nr-1251-132-vi-202…

- szczegóły:

https://bip.slaskie.pl/…/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglas…

Źródło: bip.slaskie.pl; fot. pixabay.com