Aż 85 proc. dofinansowania na małą retencję w ramach nowego Programu Moja Woda

Aż 85 proc. dofinansowania na małą retencję w ramach nowego Programu Moja Woda

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. Ze wsparcia będzie mógł skorzystać każdy właściciel domu jednorodzinnego. Wnioski można składać od lipca.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne.

Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Szacujemy, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że milion metrów sześciennych bardzo cennej wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych – poinformował Michał Kurtyka, minister klimatu.

Program Moja Woda zakłada przyznanie każdemu właścicielowi domu jednorodzinnego dotacji w wysokości do 5 tys. zł. Należy jednak pamiętać, że nie więcej niż 80% kosztów należy ponieść po 1 czerwca br. Dotację można przeznaczyć na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalającej na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości.

Za otrzymane pieniądze można zakupić, bądź wykonać:

- przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej),

- zbiornik retencyjny podziemny, bądź nadziemny,

- oczko wodne,

- instalację rozsączającą,

- elementy do nawadniania, lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Źródło: nfosigw.gov.pl