Rozstrzygnięcie konkursu w ramach tzw. funduszu korkowego

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach tzw. funduszu korkowego

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią źródło dochodów gminy i są przeznaczane na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Zakres tych zadań jest różnorodny i obejmuje m.in. prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych, artystycznych, zajęć szkoleniowych, organizację wydarzeń dla mieszkańców gminy.

W tegorocznym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Koniecpol wsparto oferty złożone przez 6 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 119 350 zł:

- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku  – 5 800 zł,

- Klub Sportowy „DRAGON” - 6 000 zł,

- Miejski Ludowy Klub Sportowy „Pilica” - 70 000 zł,

- Stowarzyszenie Przyjaciele Szkoły w Koniecpolu  – 20 000 zł,

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu "EUREKA" – 8 000 zł,

- Koło Gospodyń Wiejskich "Rudniczanki”  – 9 550 zł.

Fot. pixabay.com