Program Czyste Powietrze. Nabór wniosków na nowych zasadach

Program Czyste Powietrze. Nabór wniosków na nowych zasadach

Od piątku (15.05) nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w oparciu o zmienioną wersję programu Czyste Powietrze, nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie i nowy regulamin naboru wniosków. Teraz wsparcie zależy od poziomu dochodów w gospodarstwie domowym.

W zmienionym programie Czyste Powietrze uprawnionych do dotacji na wymianę pieców na nowocześniejsze podzielono na trzy grupy, ze względu na poziom dochodów w gospodarstwie domowym.

Jak poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w pierwszej grupie, pozostają osoby "średniozamożne", którym będzie przysługiwało do 20 tys. zł, jeśli zdecydują się na wymianę przestarzałego pieca i ocieplenie swojego domu. Jeżeli dodatkowo będą chciały mieć instalację fotowoltaiczną, otrzymają 5 tys. zł dotacji do jej montażu.

Druga grupa to osoby potrzebujące podwyższonego dofinansowania, bez którego nie są one w stanie przeprowadzić inwestycji. Gospodarstwom domowym, które znajdą się w tej grupie, będzie przysługiwało do 32 tys. zł, a jeśli zdecydują się na instalację fotowoltaiczną - dodatkowo 5 tys. zł.

Podwyższona dotacja ma przysługiwać, jeśli dochód netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym jest mniejszy niż 1400 zł na osobę, a w gospodarstwach jednoosobowych - niższy niż 1960 zł na osobę.

WFOŚiGW w Katowicach zaznaczył, że od piątku wprowadzono możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do sześciu miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Zmieniona wersja programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć już zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed 15 maja br. będą rozpatrywane i realizowane na dotychczasowych warunkach. Jeśli wnioskodawca złożył wniosek przed 15 maja, ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach, z zastrzeżeniem wymogów dot. terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia.

Wnioski należy składać do odpowiednich WFOŚiGW lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia z wojewódzkimi funduszami w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu. Dokumenty można składać poprzez aplikację internetową, tj. portal beneficjenta, dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW lub poprzez serwis gov.pl (ta usługa ma zostać aktywowana na przełomie maja i czerwca br.).

Program Czyste Powietrze – to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją.

NA CO DOFINANSOWANIE?

  • Źródło ciepła – wymiana, zakup, montaż,
  • Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
  • Mikroinstalacja fotowoltaiczna,
  • Ocieplenie przegród budowlanych,
  • Stolarka drzwiowa i okienna,
  • Dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

DLA KOGO?

Osoba fizyczna – właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku /lokalu mieszkalnego.

Źródło: nfosigw.gov.pl