Pozyskana dotacja na usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Pozyskana dotacja na usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej

To może znacznie ułatwić rolnikom oddanie odpadów z tworzyw sztucznych wynikających z produkcji rolniczej. Gmina Koniecpol pozyskała dofinansowanie w ramach programu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W ten sposób pozyskano pieniądze z dotacji na działania związane z transportem oraz odzyskiwaniem lub unieszkodliwianiem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań́ po nawozach i typu Big Bag. Projekt realizowany będzie do 30 września 2020 r.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie przeprowadzone zostanie zapytanie ofertowe w sprawie odbioru i utylizacji odpadów rolniczych.

Odpady z działalności rolniczej, nie mogą być traktowane jako odpady komunalne, a więc nie można ich przekazać przedsiębiorstwu zajmującemu się wywozem nieczystości stałych - mówi Sebastian Musiał, sekretarz gminy. Dodatkowym problemem jest brak firm zajmujących się odbiorem tego typu odpadów. W ubiegłym roku przyjęto 57 formularzy zgłoszeniowych od osób zainteresowanych przystąpieniem do programu. Wybrana po przeprowadzeniu zamówienia publicznego firma odbierze odpady z wyznaczonego miejsca składowania i będzie również zobowiązana do właściwego zagospodarowania w wyznaczonym przez siebie miejscu. Gmina Koniecpol na potrzeby procesu zbierania planuje udostępnić teren należący do gminy, położony przy ulicy Słowackiego. W określonym terminie zainteresowani rolnicy będą przywozić na wskazany teren folię rolniczą, siatkę do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag. Po upływie określonego terminu firma, która przedłoży najkorzystniejszą ofertę cenową na wykonanie przedmiotowej usługi, przystąpi do odbioru odpadów z produkcji rolniczej. Teren po wykonaniu usługi zostanie uprzątnięty i przywrócony do stanu pierwotnego. Odpady, które rolnicy będą dowozić w wyznaczone przez gminę miejsce powinny być spakowane w paczki o wadze pozwalającej na swobodny załadunek. Rolnik musi zwrócić uwagę aby odpady te były czyste, czyli opróżnione z zawartości, bez ziemi i innych zanieczyszczeń. Po uprzednim kontakcie telefonicznym przez pracownika Urzędu i wyznaczeniu terminu przywozu odpadów, rolnik we własnym zakresie dostarczy odpady – tłumaczy Sebastian Musiał.

 Fot. pixabay.com