Laptopy do nauki zdalnej dla szkół

Laptopy do nauki zdalnej dla szkół

W związku z epidemią, od 25 marca, szkoły mają obowiązek realizowania nauki zdalnej. Nauczyciele do realizowania podstawy programowej wykorzystują metody i techniki dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W ramach naboru w konkursie grantowym „Zdalna Szkoła”, ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, gmina pozyskała dotację w wysokości 60 tys. zł i zakupiła sprzęt komputerowy do zdalnej nauki przeznaczony dla nauczycieli i uczniów.

20 laptopów z oprogramowaniem już w następnym tygodniu trafi do szkół podstawowych z terenu gminy Koniecpol. Zakup sfinansowano w ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienie publicznego i zakupie, laptopy zostaną w następnym tygodniu przekazane szkołom podstawowym z terenu gminy Koniecpol, a więc do dwóch podstawówek, które są prowadzone przez gminę i dwóch szkół prowadzonych przez stowarzyszenia. 16 laptopów trafi do uczniów i 4 do nauczycieli – informuje Sebastian Musiał, sekretarz gminy.

Fot. pixabay.com