Można już pobrać internetowy dokument o zameldowaniu

Można już pobrać internetowy dokument o zameldowaniu

Od 6 maja można już bezpłatnie pobrać internetowy dokument potwierdzający nasze zameldowanie. Aby skorzystać z tej usługi trzeba mieć profil zaufany oraz komputer lub telefon z dostępem do sieci.

W nowych dowodach osobistych nie ma informacji zawierającej adres zameldowania. Jednak wiele instytucji, w tym banki wymagają od nas takiej informacji. Aby formalnie to potwierdzić należało odwiedzić urząd. Jednak od środy nie jest już to konieczne. Uruchomiono usługę "pobierz dokument o zameldowaniu", dzięki której można uzyskać dokument, który potwierdza zameldowanie.

Aby skorzystać z tej usługi należy mieć profil zaufany, który można założyć np. przez bankowość elektroniczną.

Oto jak zdobyć ten dokument:

Krok 1: Wejdź na stronę www.GOV.pl i wybierz tam e-usługę Pobierz dokument o zameldowaniu. Kliknij przycisk Pobierz informację o zameldowaniu i zaloguj się profilem zaufanym.

Krok 2: Sprawdź swoje dane, w tym aktualny adres lub adresy zameldowania (równocześnie możemy mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego).

Krok 3: Wskaż rodzaj adresu (stały, czasowy lub ich brak), dla którego ma zostać wydany dokument. Kliknij Dalej.

Krok 4: Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą na koncie Mój GOV (znajdziesz ją na stronie www.GOV.pl, w jej prawym górnym rogu). W skrzynce znajdziesz dokument z informacją o zameldowaniu. Będzie w formacie PDF, opatrzona elektroniczną pieczęcią Ministra Cyfryzacji.

WAŻNE! Nie drukuj jej! Wydrukowana informacja nie będzie już dokumentem. Dokumentem jest tylko w pobranej wersji elektronicznej.

Dokument otrzymamy na swoją skrzynkę niezwłocznie. W wyjątkowych sytuacjach może to zająć do 10 minut – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. Przed pobraniem informacji warto się upewnić, czy urząd lub instytucja, które jej od nas wymagają - przyjmują dokumenty elektroniczne. Jeśli tak - dokument o zameldowaniu możemy wysłać im np. mailem - dodaje Marek Zagórski.

Źródło: gov.pl