Program gwarancji płynnościowych dla średnich i dużych firm

Program gwarancji płynnościowych dla średnich i dużych firm

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchamia Fundusz Gwarancji Płynnościowych, z którego udzielane będą gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Przedsiębiorcy mogą korzystać z programu FGP do końca 2020 roku. Fundusz Gwarancji Płynnościowych jest częścią tzw. rządowej tarczy antykryzysowej. Gwarancje będą udzielane do 31 grudnia 2020 r. i mogą zabezpieczać kredyty udzielane od 1 marca 2020 r.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje w bankach kredytujących – zarówno komercyjnych jak i spółdzielczych – które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego odpowiednie umowy o współpracy.
Z Funduszu Gwarancji Płynnościowych udzielane będą gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Przedsiębiorcy mogą korzystać z programu FGP do końca 2020 roku.


– Bank Gospodarstwa Krajowego, jako państwowy bank rozwoju, odgrywa znaczącą rolę w minimalizowaniu negatywnych skutków pandemii dla gospodarki. Uruchomienie Funduszu Gwarancji Płynnościowych jest kolejnym elementem pakietu pomocowego dla polskich przedsiębiorców, którzy są istotną częścią krwioobiegu gospodarczego. Fundusz przeznaczony jest dla średnich i dużych firm, bez względu na branżę. Realna pomoc dzięki gwarancjom z FGP sięgnie 100 mld zł – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.


Przedsiębiorca może uzyskać zabezpieczenie kredytu na okres do 27 miesięcy i nie dłużej niż okres kredytu przedłużony o 3 miesiące. Gwarancja może odnosić się zarówno do kredytów nowo udzielonych, jak i odnawianych kredytów w rachunku bieżącym i linii kredytowych.

FGP jest pierwszym w Polsce programem pomocy zatwierdzonym przez Komisję Europejską na bazie dokumentu pt. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”.


Podstawowe warunki Funduszu Gwarancji Płynnościowych:
– zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł);
– do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020 r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym i linii kredytowych;
– kwota kredytu – do 250 mln zł;
– okres gwarancji – do 27 miesięcy i nie dłużej niż okres kredytu + 3 miesiące;
– z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a na 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w US, ZUS/KRUS ani w banku kredytującym.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, bgk.pl.