Dłuższy termin składania wniosków w tegorocznym Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim

Dłuższy termin składania wniosków w tegorocznym Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii oraz w trosce o zdrowie mieszkańców regionu tegoroczny nabór wniosków w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Śląskiego zostaje wydłużony do 15 maja 2020 r. W ramach konkursu mieszkańcy województwa śląskiego mają do dyspozycji kwotę 10 milionów złotych, która została podzielona na dwie pule – wojewódzką (2,5 mln zł) oraz podregionalną (7,5 mln zł). W ramach puli wojewódzkiej wnioskodawcy mogą składać zdania służące rozwojowi całego regionu, natomiast w ramach zadań podregionalnych można zgłosić zadanie, które wpływa na rozwój co najmniej dwóch powiatów w danej grupie.

Aktualny harmonogram zamieszczono na stronie bo.slaskie.pl.

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski zwrócił się także z prośbą do Regionalnej Izby Obrachunkowej o przesunięcie naboru wniosków do 30 czerwca, z zastrzeżeniem zakończenia całej procedury wyłonienia zadań do realizacji w ramach II edycji budżetu do 31 grudnia 2020 r. W związku z tym, termin zgłaszania zadań może ulec jeszcze przesunięciom.

W celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa należy powstrzymać się od zbierania podpisów na listach poparcia. Ważne jest bezwzględnie stosowanie się do zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych.

Ewentualne dalsze zmiany dotyczące harmonogramu i procedury realizacji II edycji Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Śląskiego opublikowane zostaną na stronie bo.slaskie.pl.

Link:

Marszałkowski Budżet Obywatelski - strona internetowa

W ramach konkursu mieszkańcy województwa śląskiego mają do dyspozycji kwotę 10 milionów złotych, która została podzielona na dwie pule – wojewódzką (2,5 mln zł) oraz podregionalną (7,5 mln zł). W ramach puli wojewódzkiej wnioskodawcy mogą składać zdania służące rozwojowi całego regionu, natomiast w ramach zadań podregionalnych można zgłosić zadanie, które wpływa na rozwój co najmniej dwóch powiatów w danej grupie.

Środki dla poszczególnych podregionów zostały zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego podzielone w następujący sposób:

 • Podregion nr 1 – bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała: 15% (1 125 000 zł),
 • Podregion nr 2 – powiaty bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy: 15% (1 125 000 zł);
 • Podregion nr 3 – powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory: 16% (1 200 000 zł);
 • Podregion nr 4 – powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice: 15% (1 125 000 zł);
 • Podregion nr 5 – miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze: 13% (975 000 zł);
 • Podregion nr 6 – powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa: 11% (825 000 zł);
 • Podregion nr 7 – powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec: 15% (1 125 000 zł).

Podstawowe zasady w ramach budżetu obywatelskiego nie uległy zmianie w stosunku do ubiegłorocznej edycji. Przygotowując projekt zadania należy pamiętać o głównych założeniach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego:

 • zadanie powinno mieścić się w granicach zadań własnych województwa określonych w ustawie,
 • zgłaszane zadanie powinno mieć charakter edukacyjny, ekologiczny, kulturalny, prospołeczny, prozdrowotny, sportowy, turystyczny lub inny (zgodny z kompetencjami województwa),
 • zadanie powinno służyć rozwojowi regionu (zadania wojewódzkie) lub przynajmniej dwóch powiatów z danej grupy (zadania podregionalne),
 • minimalne wartości projektów to 100 000 zł (zadania wojewódzkie) lub 50 000 zł (zadania podregionalne),
 • maksymalne wartości projektów to 50% danej puli,
 • maksymalne roczne koszty utrzymania to 10% wartości projektu,
 • zadanie musi być wykonalne w jednym roku budżetowym,
 • zadania inwestycyjne i/lub infrastrukturalne mogą być realizowane wyłącznie na mieniu województwa (lista mienia znajduje się na stronie bo.slaskie.pl),
 • realizatorem zadań będzie samorząd województwa (wnioskodawca nie jest równoznaczny z realizatorem zadania, a MBO nie stanowi systemu dotacyjnego).

Źródło: slaskie.pl