Rozpoczęła się dezynfekcja gminy

Rozpoczęła się dezynfekcja gminy

To był pracowity dzień dla druhów strażaków z OSP Koniecpol II i OSP Załęże. Wykonano dwukrotną dezynfekcję miejsc najbardziej uczęszczanych w gminie Koniecpol. Pomiędzy pierwszą i drugą dezynfekcją strażacy rozpoczęli rozwożenie produktów spożywczych dla osób w kwarantannie oraz dowieźli wodę dla zwierząt.

Po raz kolejny w okresie epidemii  swą postawą druhowie udowodnili gotowość niesienia pomocy osobom jej potrzebującym. Na druhów strażaków można liczyć w każdej sytuacji. Zawsze gotowi nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Za tą piękną postawę i za ofiarną służbę pragnę im dzisiaj podziękować w imieniu własnym i mieszkańców całej gminy. Serdecznie dziękuję też Panu dyrektorowi Wojciechowi Garbacikowi z Zakładu INCO w Koniecpolu za przekazanie środka do dezynfekcji  – powiedział burmistrz Ryszard Suliga.

Fot. z archiwum prywatnego