Jak przygotować się do teleporady

Jak przygotować się do teleporady

Koronawirus zmienił funkcjonowanie wielu przychodni lekarskich, które musiały przystosować się do nowej rzeczywistości. Bardzo szybko została wdrożona tzw. telemedycyna. Dzięki zdalnemu kontaktowi lekarza z pacjentem znacznie ogranicza się możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pacjent bez wychodzenia z domu może uzyskać poradę medyczną, otrzymać e-receptę czy e-zwolnienie. O tym, jak należy przygotować się do takiej zdalnej rozmowy i jak najlepiej wykorzystać rozmowę telefoniczną z lekarzem mówi lek. Natalia Siwy z przychodni MEDICO w Tychach.

Przed teleporadą należy:
- upewnić się, że możemy swobodnie rozmawiać o umówionej godzinie. To ważne, aby rozmowa przebiegła w spokojnym miejscu i nic nie przeszkadzało, bo często pacjenci rozmawiają na ulicy lub w innych głośnych miejscach,
- przygotować informację, jakie leki pacjent przyjmuje na stałe,
- przygotować posiadaną dokumentację medyczną, która może pomóc w rozmowie (np. wyniki badań, wypis ze szpitala, zmierzona temperatura ciała). Można wcześniej przesłać posiadane wyniki badań lub skan innych dokumentów na adres email placówki medycznej,
- dokładnie opisać objawy i udzielać lekarzowi jak najbardziej rzetelnej informacji na temat swojego stanu zdrowia. Można też wysłać zdjęcie np. zmian skórnych,
- uważnie słuchać pytań lekarza,
- poprosić o wyjaśnienie w przypadku wątpliwości,
- na zadane przez lekarza pytania odpowiadać zgodnie z prawdą i aktualnym stanem rzeczy.
Należy zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, jeśli konieczna jest osobista wizyta pacjenta w poradni i lekarz w trakcie teleporady potwierdzi taką konieczność, to taka wizyta się odbywa – dodaje lek. Natalia Siwy.