300 plus dla dziecięcia twego

300 plus dla dziecięcia twego

Już od blisko dwóch dni można składać drogą elektroniczną wnioski o wypłatę 300 złotych na wyprawkę dla dziecka i o 500 plus na nowy okres rozliczeniowy. Według resortu rodziny tempo składania wniosków i zainteresowanie jest całkiem spore.

Decyzja rządu świadczenie w wysokości 300 złotych będzie przysługiwać raz w roku, na każde uczące się dziecko. Program zwie się „Dobry Start”. Przysługiwać będzie on niezależnie od poziomu dochodów rodziców.

 

 

Wnioskować o świadczenie można na dwa sposoby:

  • Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (http://empatia.mrpips.gov.pl/, trzeba założyć profil zaufany)

  • Na stronie bankowości elektronicznej banku z którego korzystamy (podobnie jak w przypadku programu 500 plus)

  • Od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) we właściwym swemu miejscu zamieszkania urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej

Wniosek o tegoroczne świadczenie należy złożyć do 30 listopada 2018 r. Gminy będą miały 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku i wypłatę należnych środków.