Strażacy ochotnicy mogą zgłaszać społeczne projekty do Konkursu FLORIANY

Strażacy ochotnicy mogą zgłaszać społeczne projekty do Konkursu FLORIANY

Zgłoszenia można przesyłać do 15 marca 2020 r. FLORIANY to Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i samorządów adresowany głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, firmami i instytucjami realizują przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom małych i większych miejscowości.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZOSP RP).

Kto może wziąć udział w konkursie o nagrodę honorową?

Zgłoszenia do konkursu mogą wysyłać OSP, które w latach 2018-2019 zrealizowały prospołeczne inicjatywy podnoszące jakość życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integrujące i przeciwdziałające wykluczeniu, wspierające rozwój i aktywizację lokalnych środowisk. Inicjatywy mogą być realizowane samodzielnie lub wspólnie z partnerami: samorządem, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i placówkami oświatowymi.

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia oraz projekty dotyczące takich obszarów jak:

I. Infrastruktura

II. Bezpieczeństwo

III. Ochrona środowiska i ekologia

IV. Estetyka przestrzeni publicznej

V. Edukacja

VI. Sport, rekreacja i turystyka

VII. Kultura i tradycja

VIII. Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

IX. Innowacje oraz integracja cyfrowa

X. Współpraca zagraniczna

XI. Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca.

XII. Specjalna – Program Edukacyjny WOŚP „Ratujemy i Uczymy Ratować”

Uczestnicy mogą zgłosić więcej niż 1 projekt/inicjatywę w różnych kategoriach konkursowych. Każdy projekt musi być przyporządkowany tylko do 1 kategorii konkursowej.

Zgłoszenia (projektów i pracodawców) wydrukowane i podpisane przez upoważnione osoby  wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową (na płycie CD lub pendrive) należy przesłać na adres: Miesięcznik „Strażak”, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: „FLORIANY” do 15 marca 2020 roku. Liczy się data stempla pocztowego lub nadania przesyłki.

Źródło:  

http://www.floriany.pl/

http://www.zosprp.pl

Fot. pixabay.com