Granty na założenie mini sadu

Granty na założenie mini sadu

Do 16 lutego 2020 r. można jeszcze składać wnioski.Konkurs przewiduje dofinansowanie przeznaczone na założenie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie (grant może zostać przeznaczony na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do pracy). W konkursie biorą udział zespoły złożone z nauczyciela i uczniów.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska, a honorowy patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs jest częścią prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie” prowadzonego przez Fundację BOŚ.

Celem konkursu jest:
– upowszechnienie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko,
– zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian grusz oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

Jak przedstawiono w dokumentacji konkursu, zespół składa się z grupy maksymalnie 10 uczniów z jednej szkoły (mogą to być uczniowie z różnych klas) i jednego opiekuna (nauczyciela).
Adresatami konkursu są uczniowie i nauczyciele szkół wszystkich poziomów tj. podstawowego i ponadpodstawowego.

Wsparcie można uzyskać na:

  • Założenie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym społecznie terenie (grant może zostać przeznaczony na zakup drzewek i materiałów potrzebnych do pracy) – w obecnej edycji celem jest zakładanie mini sadów składających się ze starych odmian śliw,
  • Stworzenie mapy pomologicznej starych odmian jabłoni, grusz, śliw, wiśni, czereśni, brzoskwiń, moreli.

Konkurs prowadzony jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
W ramach naboru wniosków wsparcie otrzymuje 150 szkół.
Jedną szkołę może reprezentować jeden zespół.
Konkurs jest prowadzony w 2 kategoriach wiekowych:
– I kategoria wiekowa – uczniowie z klas I-VI ze szkoły podstawowej,
– II kategoria wiekowa – uczniowie klas VII i starszych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zwycięzcom konkursu (3 zespoły, które otrzymały najwyższe oceny za raporty przesłane w danym etapie), oprócz grantów przyznawane są nagrody rzeczowe.

Rejestracja szkół i wszystkie informacje o konkursie znajdują się na stronie:

www.tradycyjnysad.pl

Źródło: https://fundacjabos.pl/iii-edycja-tradycyjnego-sadu-sadzimy-stare-odmiany-sliw/

Fot. pixabay.com