Podwyżka opłat za odpady

Podwyżka opłat za odpady

Po przyjęciu uchwały na dzisiejszej sesji Rady Miasta opłata za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi 19 zł od mieszkańca. W związku ze zmianami w systemie gospodarowania odpadami prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, rady miast i gmin pozostają w ogniu krytyki. Na nich spada bowiem odpowiedzialność za rosnące ceny odbioru odpadów i innych kosztów – opłat marszałkowskich, energii, wynagrodzeń itd. Sytuacja ta dotyczy całego kraju. To samorządy szukają wyjścia z sytuacji, ale nie mają wpływu na drastycznie rosnące koszty całego systemu. O komentarz po dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Koniecpolu poprosiliśmy Tomasza Górę, prezesa MPK w Koniecpolu.

Podjęcie uchwał Rady Miasta i Gminy Koniecpol w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (za odpady zbierane w sposób selektywny 19 zł od mieszkańca) wynika min. ze zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, które wpływają na ponoszenie znacząco większych kosztów przez spółkę komunalną na świadczenie usługi odbierania, a przede wszystkim zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Koniecpol – mówi prezes Tomasz Góra. Wpływy z opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą bilansować koszty związane z funkcjonowaniem całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a więc nie tylko zbiórkę i bardzo drożejącą utylizację, ale całą obsługę systemu. Tak postanowiono w ustawie.

Zarówno władzę Gminy jak i Spółki  mają świadomość, że wzrost opłat może być trudny do zaakceptowania dla mieszkańców. Niemniej jednak podjęcie tak trudnych decyzji, do których niejako zmuszają radnych rozwiązania ustawowe oraz niezwykle trudna sytuacja ogólna na rynku gospodarowania odpadami, nie zależy od działań władz samorządowych Koniecpola. O przyczynach wzrostu kosztów mówi się w ostatnich miesiącach ciągle, uzasadniając podwyżki wprowadzane przez kolejne samorządy - niejednokrotnie już dużo wyższe niż w Koniecpolu. Nie ma jednak jednak propozycji, wprowadzenia szybkich rozwiązań systemowych, które doprowadziłyby do zahamowania szalejące kosztów utylizacji odpadów.

Podjęcie uchwał o podwyższeniu opłat w Koniecpolu poprzedzono głęboką analizą finansową oraz analizą ogólnokrajowej sytuacji na rynku odpadów, szukając wraz z władzami spółki komunalnej rozwiązań alternatywnych, w tym w zakresie nawiązania współpracy z innymi instalacjami, w powiatach ościennych, aby zminimalizować koszty zagospodarowania odpadów, wykorzystując również do maksimum możliwości, które dają obowiązujące przepisy. Wprowadzono m.in. zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy (ulga 3 zł), czy też wprowadzając podwyżkę dopiero od 1 marca 2020 roku, przy czym koszty utylizacji wzrastały już od kilku miesięcy wcześniej.

Fot. pixabay.com