Czyste Powietrze - w Koniecpolu powstaje punkt informacyjny

Czyste Powietrze - w Koniecpolu powstaje punkt informacyjny

Na terenie gminy Koniecpol  powstaje punkt informacyjny programu „Czyste powietrze” do obsługi wnioskodawców w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania. Uroczyste podpisanie przez gminę Koniecpol porozumienia, ustalającego zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze” odbędzie się 10 lutego w Centrum Społeczno - Kulturalnym o godz. 14:00.

W trakcie spotkania w Centrum Społeczno- Kulturalnym odbędzie się też prelekcja dla zainteresowanych o zasadach działania Programu i możliwości pozyskania dofinansowania.


W punkcie będzie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wymienili swoich starych pieców do podjęcia działań w tej sprawie. W punkcie informacyjnym udzielane będą informacje na temat programu, zasad ubiegania się o dofinansowanie czy wymaganych dokumentów – mówi burmistrz Ryszard Suliga.

„Czyste Powietrze” to rządowy program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Źródło: na podstawie WFOŚiGW w Katowicach

Fot. pixabay.com