Dotacja na projekty edukacji matematycznej

Dotacja na projekty edukacji matematycznej

Wnioski o dofinansowanie mogą składać szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także inne placówki oświatowo-naukowe, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki. Wkład własny nie jest wymagany. Dotacja to jednorazowa pomoc finansowa.

Organizatorem konkursu jest Fundacja mBanku, która informuje, że pomoże sfinansować ciekawe pomysły. Może to być matematyczny konkurs lub specjalne lekcje matematyki, na których pokażesz uczniom ciekawsze oblicze tej nauki. Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką Banku.

Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu:

19 lutego 2020

25 marca 2020

22 kwietnia 2020

20 maja 2020

24 czerwca 2020

22 lipca 2020

26 sierpnia 2020

23 września 2020

21 października 2020

25 listopada 2020

16 grudnia 2020.

Nie można sfinansować projektu trwającego w momencie złożenia wniosku. Program przewiduje dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

Na co konkretnie można uzyskać wsparcie? Na konkursy matematyczne, specjalne lekcje matematyki itd. Jeśli chodzi o okołomatematyczne projekty rozwojowe to dofinansowanie można zostać przeznaczone na gry, łamigłówki, lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki.

A teraz najważniejsza kwestia. Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Koszty kwalifikowane to:

  • koszty zarządzania projektem i administracyjne, w tym wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowość, zakup niezbędnych materiałów biurowych (np. papier do drukarki). Koszty te nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty.
  • koszty projektowe:
  1. wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia lub opracowujących materiały edukacyjne,
  2. zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów niezbędnych do zajęć, nagrody w konkursach, koszt wydruku materiałów;
  3. trwałe elementy wyposażenia oraz sprzęt elektroniczny o wartości nieprzekraczającej 20% wnioskowanej kwoty i tylko jeśli są merytorycznie uzasadnione.
  • koszty pozostałe, inne koszty wcześniej niewymienione.

Źródło: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

Fot. pixabay.com