Dla przedsiębiorców – ewidencja odpadów na papierze do 30 czerwca oraz w razie awarii

Dla przedsiębiorców – ewidencja odpadów na papierze do 30 czerwca oraz w razie awarii

Do 30 czerwca 2020 r. przedsiębiorcy będą mogli jeszcze prowadzić ewidencję odpadów na papierze. Nowela ustawy o odpadach pozwala też na taką sprawozdawczość w przypadku awarii tzw. Bazy Danych Odpadowych.

Od 1 stycznia firmy zajmujące się gospodarką odpadami, tj. odbiorem, transportem, przetwarzaniem odpadów, muszą być zarejestrowane w BDO i za pomocą tej platformy cyfrowo "rozliczać" się z odpadów.

Jak podaje Portal Samorządowy, mimo że przedsiębiorcy będą mogli jeszcze przez pół roku prowadzić papierową ewidencję, to te dokumenty będą musiały później znaleźć się w BDO. Nowe przepisy stanowią również, że w przypadku awarii Bazy, dokumentację trzeba będzie prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej poza BDO.

Firmy będą miały obowiązek wprowadzenia informacji do BDO niezwłocznie po ustaniu awarii, nie później jednak niż w 30 dni od dnia jej usunięcia.

Nowela przesuwa też terminy na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019 do 30 czerwca 2020 r.

Źródło: portalsamorzadowy.pl

Fot. pixabay.com