Sesja Rady Miejskiej – obrady w najbliższy czwartek

Sesja Rady Miejskiej – obrady w najbliższy czwartek

Sesja odbędzie się już w najbliższy czwartek, 6 lutego. Radni mają na niej przyjąć m.in. uchwały w sprawie opłat i zasad gospodarowania odpadami, statutu pierwszego żłobka samorządowego o nazwie „Wesoły Skrzat”, który powstaje zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obrady rozpoczną się o godz. 14:30 w sali sesyjnej magistratu.

Lutową sesję zdominują tematy związane z gospodarką odpadową oraz żłobkiem samorządowym, nad którym prace związane z utworzeniem tej placówki postępują zgodnie z planem i terminami określonymi we wniosku o dofinansowanie w programie MALUCH Plus. Żłobek będzie samorządową jednostką budżetową.  

Oprócz informacji o wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, terminu, częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłat  za gospodarowanie odpadami przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Koniecpol, określenia  wzoru deklaracji  o wysokości  opłaty, Rada Miejska zajmie się również zmianami w budżecie gminnym i uporządkowaniem spraw drogowych wraz ustaleniem kategorii dróg i ich przebiegiem.

Fot. Koniecpol.pl, Urząd Miasta i Gminy Koniecpol