Lampy na ulicy Kolejowej od wczoraj świecą

Lampy na ulicy Kolejowej od wczoraj świecą

W Koniecpolu na bieżąco i w miarę posiadanych środków finansowych prowadzone są inwestycje związane z oświetleniem ulic. W dniu wczorajszym na ulicy Kolejowej, która po gruntownej modernizacji została niedawno oddana do użytku, po raz pierwszy zaświeciły się latarnie.  

W ramach inwestycji na ulicy Kolejowej i częściowo na ulicy Tarchalskiego zamontowano 29 sztuk słupów oświetleniowych wraz z budową zasilania nowej sieci z istniejącej stacji transformatorowej.

Znamy potrzeby mieszkańców w tym zakresie i inwestycje oświetleniowe realizujemy sukcesywnie na miarę możliwości naszego budżetu gminnego – mówi burmistrz Ryszard Suliga. Poza tym prowadzimy rozmowy z TAURON, aby jako właściciel istniejących słupów dokonywał na bieżąco modernizacji tej infrastruktury. Wiem, że budowa po kilka, kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt punktów świetlnych w poszczególnych lokalizacjach może wydawać się kroplą w morzu w obliczu potrzeb naszych mieszkańców. Kolejne zadania będą przygotowywane pod względem dokumentacji i pozwoleń, a następnie wykonywane. Zadania w zakresie oświetlenia planujemy tak, aby były realizowane równolegle z innymi przedsięwzięciami. Nie jesteśmy jednak wszystkiego zrobić w jednym czasie. Istniejące słupy, które są w złym stanie technicznym są remontowane, a uszkodzone wymieniane na nowe.

Nowe oświetlenie LED na ul. Kolejowej poprawi widoczność na drodze i chodniku – mówi Sebastian Musiał, sekretarz gminy. Realizacja kolejnych inwestycji „oświetleniowych” wpływa nie tylko na wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, ale też przyczynia się do zmniejszenia się ilości aktów wandalizmu, których w naszej gminie jest ostatnio wiele.

Należy podkreślić, że Gmina przygotowuje do realizacji kolejne inwestycje zaplanowane na 2020 rok.

Trwają prace projektowe na ulicy Szkolnej, która była planowana do realizacji od 2015 roku, a projektowana od 1,5 roku wraz z uporządkowaniem spraw własnościowych w istniejącym pasie drogowym – mówi Sławomir Woźniak, inspektor ds. drogownictwa w gminie Koniecpol. Na tej ulicy w okolicach zabudowań mieszkalnych, zgodnie z projektem organizacji ruchu, zostanie wprowadzony zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych o dużym tonażu by w żaden sposób nie utrudnić życia i funkcjonowania mieszkańcom. Takie założenie poczyniliśmy już na samym początku kiedy przystępowaliśmy do projektowania. Będzie to droga do obsługi ruchu samochodów osobowych i komunikacji autobusowej. Przewidziano też ścieżkę rowerową. Obecnie jesteśmy na etapie występowania o stosowne uzgodnienia i pozwolenia dla inwestycji. Z „Wód Polskich” otrzymaliśmy opinię, iż z uwagi na charakter inwestycji i zakres, przedsięwzięcie nie wymaga oceny oddziaływania na środowisko.

Fot. Sebastian Musiał