Konwent Burmistrzów i Wójtów

Konwent Burmistrzów i Wójtów

W dniach od 8 do 10 stycznia 2020 r w Ustroniu odbywało się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.  

Gośćmi honorowymi konwentu byli: Piotr Kuczera, prezydent miasta Rybnik, który jest również Przewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Wojciech Kałuża, wicemarszałek województwa śląskiego, Mieczysław Szczurek, starosta cieszyński, Przemysław Korcz, burmistrz Ustronia oraz Marcin Janik, przewodniczący Rady Miasta Ustroń. Gminę Koniecpol reprezentował burmistrz Ryszard Suliga.

Głównymi tematami posiedzenia były zagadnienia związane z: gospodarką odpadami komunalnymi, polityką energetyczną, wyzwaniami wynikającymi ze zmiany klimatu oraz zagadnienia dotyczące odpowiedzialności burmistrzów i wójtów przed organami nadzoru i kontroli.

Gościem konwentu był również europoseł Jerzy Buzek, który w 2018 r. jako przewodniczący komisji przemysłu, badań naukowych i energii ITRE w Parlamencie Europejskim zaproponował uwzględnienie w budżecie UE Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, uzgodnionego jako Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Europoseł wskazywał, że narzędzie to powinno odpowiadać na problemy mieszkańców tych regionów, które potrzebują najgłębszej transformacji. Odniósł się do przemysłu węglowego i konieczności podjęcia szerszych działań w sferze energii.

„Musi powstać program rządowy dla całego kraju. Chcemy systematycznie odchodzić od węgla. Wiemy, że nie da się tego zrobić w ciągu pięciu czy dziesięciu lat, jednak w perspektywie 20-30 lat - absolutnie tak" – mówił w trakcie konwentu Jerzy Buzek.

Fot. Koniecpol.INFO