Spotkanie z wiceminister sportu Anną Krupką

Spotkanie z wiceminister sportu Anną Krupką

W poniedziałek, 13 stycznia, burmistrz Ryszard Suliga, na zaproszenie świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości oraz starosty włoszczowskiego Dariusza Czechowskiego, wziął udział w noworocznym spotkaniu, które odbyło się w Włoszczowie. Spotkanie było okazją do rozmowy z wiceminister sportu, Posłem Ziemi Świętokrzyskiej Anną Krupką na temat możliwości rozwoju infrastruktury sportowej i przedstawienia planowanych działań na najbliższe lata.

W budżecie na rok 2020 zaplanowaliśmy inwestycje związane z obiektami sportowymi, w tym projekt przebudowy istniejącego stadionu, czy termomodernizacji hali sportowej – powiedział dla naszego portalu burmistrz Ryszard Suliga w trakcie spotkania w Włoszczowie. Po sporządzeniu projektów technicznych będziemy się starać o pozyskanie finansowania zewnętrznego naszej infrastruktury z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i innych źródeł. Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest warunkiem wzięcia udziału w każdym naborze wniosków i nie można tego etapu pominąć lub odłożyć w czasie. Miałem dzisiaj przyjemność porozmawiać z Panią Minister Anną Krupką na ten temat i możliwości finansowania naszych planów związanych ze sportem i rozwojem kultury fizycznej w gminie Koniecpol.

Noworoczne spotkanie jest też okazją do rozmowy na temat współpracy sąsiedzkiej. Bardzo cenię sobie bardzo ciepłe kontakty z powiatem włoszczowskim i Panem starostą Dariuszem Czechowskim, a dzisiejsze wydarzenie pozwoliło również wymienić poglądy na niektóre tematy samorządowe oraz porozmawiać z burmistrzami i wójtami z tego terenu. Jesteśmy tu mile widziani i zapraszani, co zachęca do podejmowania wspólnych działań  – dodał Ryszard Suliga.     

Fot. Koniecpol.INFO