Co działo się w 2019 roku? Przypominamy najważniejsze inwestycje i wydarzenia

Co działo się w 2019 roku? Przypominamy najważniejsze inwestycje i wydarzenia

I znowu minął kolejny rok. W najnowszym numerze "Gazety Koniecpolskiej" znalazło się podsumowanie 2019 roku. Sprawdźmy, czym żyła gmina w minionym okresie.

Zakończono dwa największe projekty unijne związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicy Słowik oraz termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2. Zrealizowano wiele inwestycji drogowych i przygotowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla kolejnych zadań. Mijający rok obfitował również w wydarzenia kulturalne i rozrywkowe. Odbyło się kilka dużych imprez plenerowych, a na scenie pojawiały się znane zespoły i artyści.

Realizację działań społecznych, inwestycji i innych zaplanowanych zadań opieram przede wszystkim na finansowaniu zewnętrznym – mówi we wstępie burmistrz Ryszard Suliga. Staram się jak najlepiej wykorzystać środki z perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 i zrealizować jak najwięcej projektów. Przy planowaniu zadań w naszym budżecie skupiamy się nie tylko na zadaniach inwestycyjnych, ale na podejmowaniu licznych inicjatyw kulturalnych, sportowych, inspirowaniu aktywności społecznych, a także na organizowaniu wsparcia dla działających na terenie gminy stowarzyszeń, czy grup seniorów. Od lat rygorystycznie prowadzimy analizę wydatków bieżących i liczymy każdą złotówkę. Koniecpol zmienia się i wciąż udaje nam się utrzymać wysokie tempo rozwoju inwestycyjnego. Wymaga to jednak czasu. Przygotowanie jednej inwestycji to przeciętnie okres roku, następnie realizacja, która zależy od zakresu rzeczowego.

Z treścią podsumowania roku 2019 można zapoznać się otwierając załącznik do artykułu.