Przedszkolny Klub Wolontariatu w Przedszkolu nr 1

Autor Monika Gieroń
Przedszkolny Klub Wolontariatu w Przedszkolu nr 1

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”, powiedział Jan Paweł II.

To już trzeci rok działalności Klubu Wolontariusza. Wolontariat to pomoc na rzecz drugiego człowieka, na rzecz otaczającego nas świata i najbliższego otoczenia. Rozwija on wśród dzieci postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia.

W Przedszkolnym Klubie Wolontariatu chodzi nie tylko o angażowanie dzieci w działania, ale przede wszystkim uwrażliwienie ich na potrzeby otoczenia, walkę z obojętnością oraz uświadomienie czym tak naprawdę jest pomoc. Pragniemy przekazywać dzieciom tę prawdę, że uśmiech drugiego człowieka i satysfakcja z ofiarowania komuś pomocnej dłoni jest największym podziękowaniem i nagrodą za wykonaną pracę. Wolontariusze swoje zaangażowanie i podejmowane działania prezentowały w środowisku rodzinnym, przedszkolnym i lokalnym poprzez udział w konkursie plastycznym „Ozdoba świąteczna” oraz akcjach charytatywnych m.in. „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach”, „Góra grosza”.

Fot. Przedszkole nr 1 w Koniecpolu