Zakończono remont ulicy Spółdzielczej w Łysinach

Zakończono remont ulicy Spółdzielczej w Łysinach

Stan dróg lokalnych ma niewątpliwie realny wpływ na rozwój gminy. Koniecpol nadrabia dalej zaległości i stara się jak najszybciej doprowadzić do należytego poziomu swoją infrastrukturę drogową. W połowie listopada dobiegł końca remont konstrukcji i nawierzchni jezdni odcinka ulicy Spółdzielczej w Łysinach . Na ostatnim etapie prac jest przebudowa ulicy Kolejowej.

Zakres wykonanych robót na na długości 388,22 m ulicy Spółdzielczej objął wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego, oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszyw stabilizowanych mechanicznie i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz obustronne utwardzenie poboczy kruszywem łamanym.

Wyremontowanym odcinkiem ulicy Spółdzielczej można teraz jeździć bezpieczniej i wygodniej - mówi dyrektor Gwidon Jelonek. Dobre drogi świadczą o jakości życia w gminie. Droga w Łysinach to jedno z wielu zadań drogowych, których podjęliśmy się w ostatnich latach. Inwestycje i remonty staramy się realizować kolejno w miarę posiadanych środków finansowych i pozyskanego dofinansowania. Inwestujemy zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich, celem zapewnienia równomiernego rozwoju wszystkich obszarów gminy.

Fot. Koniecpol.INFO