Wizyta polskiej delegacji na Cmentarzu na Rossie

Wizyta polskiej delegacji na Cmentarzu na Rossie

Wizyta w Wilnie w związku z akcją charytatywną dla polskich dzieci była okazją do złożenia przez władze samorządowe z gmin powiatu częstochowskiego kwiatów i zapalenia zniczy na Cmentarzu na Rossie. Odbywały się tam uroczystości pogrzebowe przywódców powstania styczniowego, których szczątki zostały odnalezione podczas prac archeologicznych na wileńskiej Górze Zamkowej.

Hołd pomordowanym złożył w imieniu gminy Koniecpol również burmistrz Ryszard Suliga.

W tym samym czasie z dwudniową wizytą na Litwie przebywał również prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, przedstawiciele Sejmu i Senatu RP. Polska delegacja wzięła udział w pochówku przywódców powstania styczniowego, których szczątki zostały odnalezione podczas prac archeologicznych na wileńskiej Górze Zamkowej.
W przeddzień uroczystości odbyło się spotkanie prezydentów Polski i Litwy. Piątkowa wizytę w Wilnie rozpoczęła się od złożenia wieńca z biało-czerwonych kwiatów w mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego na Cmentarzu na Rossie. W centralnej kaplicy tego cmentarza zostali pochowani powstańcy styczniowi.

Jak podają źródła historyczne, w 2017 roku na Górze Zamkowej, zwanej też Górą Giedymina, rozpoczęto badania archeologiczne, w trakcie których znaleziono szczątki powstańców styczniowych straconych na Placu Łukiskim, a następnie pogrzebanych w tajemnicy przed rodziną i bliskimi. Powieszono tam bądź rozstrzelano łącznie 21 osób, ale odnaleziono szczątki tylko 20.

Cmentarz Na Rossie jest najstarszym wileńskim cmentarzem  i jedną z czterech polskich nekropolii narodowych. W skład zespołu cmentarnego wchodzi Stara Rossa (1769/1801), Nowa Rossa (1847), Cmentarz Wojskowy (1920) i mauzoleum Matka i Serce Syna (1936). Znajduje się tam prawie 30 tys. nagrobków, pomników i mogił. Spoczywają tam m.in. poeta Władysław Syrokomla, architekt Antoni Wiwulski, historyk i działacz polityczny Joachim Lelewel, malarze Franciszek Gucewicz i Franciszek Smuglewicz, ojciec Juliusza Słowackiego, dwoje dzieci Stanisława Moniuszki, profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego, powstańcy styczniowi, osoby zasłużone dla Wilna, Polski i Litwy.

Fot. Koniecpol.INFO