eWniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

eWniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

O świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji można już wystąpić elektronicznie bez konieczności wizyty w jednostce terenowej KRUS. Na stronie internetowej www.krus.gov.pl znajduje się już elektroniczny wniosek o takiej samej treści jak wniosek w wersji tradycyjnej., który umożliwia wystąpienie o świadczenie w prosty i szybki sposób.

Wnioskodawca, oprócz danych podstawowych, m.in. numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego, miejsca zamieszkania, w trakcie wypełniania wniosku proszony jest o podanie numeru telefonu w celu przesłania za pomocą SMS-a kodu autoryzującego, niezbędnego do wysłania wniosku do Kasy celem potwierdzenia podpisania wniosku.

Do eWniosku mogą być załączone dokumenty niezbędne do rozpatrzenia prawa do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Załączniki można przesłać w formatach: pdf, jpg, gif o maksymalnej wielkości 3 MB każdy.

Złożenie eWniosku potwierdzane jest komunikatem zwrotnym, informującym o nadaniu unikalnego identyfikatora, na który Wnioskodawca będzie mógł powołać się w przypadku bezpośredniego kontaktu z Kasą.

Wnioskodawca może skierować elektroniczny wniosek do wybranej przez siebie jednostki terenowej KRUS, obsługującej wypłatę jego świadczeń emerytalno-rentowych.

Przyznanie prawa do świadczenia uzupełniającego, odmowa prawa do świadczenia uzupełniającego, zmiana wysokości świadczenia uzupełniającego oraz stwierdzenie ustania prawa do świadczenia uzupełniającego następuje w drodze decyzji.

Szczegółowe informacje na temat świadczenia dostępne są pod adresem: Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Fot. pixabay.com

Źródło: na podstawie krus.gov.pl