Jeszcze do piątku można składać wnioski

Jeszcze do piątku można składać wnioski

To może znacznie ułatwić rolnikom oddanie odpadów z tworzyw sztucznych wynikających z produkcji rolniczej. Gmina Koniecpol rozpoczęła nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu, który pomoże rozwiązać problem ze zużytą folią, sznurkiem czy siatkami zużywanymi w gospodarstwach, których nie chcą odbierać firmy recyklingowe.

Problem odpadów rolniczych, w tym folii, narasta – mówi burmistrz Ryszard Suliga. Stąd podjęliśmy decyzję o przygotowaniu projektu i pozyskaniu dofinansowania w ramach programu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W ten sposób mamy nadzieję, że uzyskamy pieniądze z dotacji na działania związane z transportem oraz odzyskiwaniem lub unieszkodliwianiem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań́ po nawozach i typu Big Bag. Zadanie będzie jednak realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Koniecpol dofinansowania.

Przez wiele lat rolnicy nie mieli problemu z pozbywaniem się zużytej folii po sianokiszonkach czy siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag ze swoich gospodarstw. Wiele firm chętnie odbierało te odpady, bo zwyczajnie opłacało im się to. Odebrane od rolników folię i inne tworzywa sztuczne były przerabiane na granulat i sprzedawane do Chin. Jednak dwa lata temu Chiny zamknęły swój rynek na ten produkt, a firmy przestały odbierać folię rolniczą - dodaje Ryszard Suliga.

Aby zakwalifikować się do projektu, wszystkie osoby, prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Koniecpol zainteresowane usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, powinny złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu formularz zgłoszeniowy w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r., do godziny 14.00. Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

 Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest:

  • w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol (pokój 21),
  • u sołtysów,
  • w załączeniu do niniejszego artykułu.

 W przypadku rezygnacji lub zmiany danych w formularzu zgłoszeniowym prosimy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Urząd Miasta i Gminy Koniecpol (pokój 21).

Informacje dotyczące transportu oraz odbioru opadów będą podane w późniejszym terminie i pod warunkiem pozyskania dofinansowania.

Wszelkich informacji na powyższy temat udziela P. Klaudia Małek w pokoju 21 Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol oraz pod adresem email:

 Fot. Koniecpol.INFO