Szkoła ćwiczeń. Konkurs dla JST: do wzięcia 1,4 mln zł, dofinansowanie 100 proc.

Szkoła ćwiczeń. Konkurs dla JST: do wzięcia 1,4 mln zł, dofinansowanie 100 proc.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organy prowadzące co najmniej jedną szkołę publiczną do udziału w konkursie finansowanym ze środków UE, dzięki któremu uruchomiona zostanie szkoła ćwiczeń.

Szkoła ćwiczeń to miejsce, gdzie przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii, z którą spotkają się podczas studiów, a obecni nauczyciele będą doskonalić swój warsztat pracy. W ramach projektów możliwe będzie doposażenie istniejących pracowni przedmiotowych w pomoce niezbędne do działania szkoły ćwiczeń.

Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekraczać 1 347 747 zł. Dofinansowanie wynosi 100 proc., nie jest przewidziany wkład własny.

Beneficjentem projektu może być podmiot będący organem prowadzącym co najmniej jedną szkołę publiczną (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów) realizującą podstawę programową kształcenia ogólnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych lub szkołę niepubliczną.

Projekt zakłada współpracę ze szkołą wyższą oraz zaangażowanie co najmniej jednej placówki oświatowej takiej jak: biblioteka pedagogiczna lub poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub placówka doskonalenia nauczycieli.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony w następujących terminach:
I runda: od 30 listopada 2019 r. do 11 grudnia 2019 r. do godz. 12.00
II runda: od 13 grudnia 2019 r. od godz. 9.00 do 3 stycznia 2020 do godz. 12.00

III runda: od 7 stycznia 2020 r. od godz. 9.00 do 21 stycznia 2020 r. do godz. 12.00

Kolejna runda będzie uruchamiana, jeśli wartość wniosków złożonych w ramach poprzedzających rund nie przekroczy 100 proc. alokacji przeznaczonej na konkurs.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin konkursu oraz załączniki do niego, są dostępne na stronie:

 https://efs.men.gov.pl/ogloszenia-nabory/konkurs-wsparcie-tworzenia-sieci-szkol-cwiczen-ii-edycja-szkoly-cwiczen-ii/

Źródło: MEN

Fot. pixabay.com