Koniecpol z dotacją w ramach konkursu wspierającego aktywną integrację

Koniecpol z dotacją w ramach konkursu wspierającego aktywną integrację

W piątek w gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się uroczystość podsumowująca konkurs na rzecz wspierania i integracji osób oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w której udział wzięli marszałek województwa Jakub Chełstowski oraz członek Zarządu Izabela Domogała. Gminę Koniecpol reprezentował burmistrz Ryszard Suliga.

Konkurs wspierający działania z zakresu aktywnej integracji cieszył się ogromnym zainteresowaniem fundacji, stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego. Złożono 78 projektów, a dofinansowanie otrzymały 54. Ich łączna wartość to ponad 102 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi blisko 98 mln zł.

Gmina Koniecpol otrzymała prawie 700 tys. dotacji na projekt dotyczący aktywizacji społecznej i zawodowej osób w ramach Centrum Integracji Społecznej.  

W imieniu całego Zarządu Województwa dziękuję za Państwa oddanie i zaangażowanie w pracę z drugim człowiekiem będącym w potrzebie. Wierzę, że wrażliwość społeczna jest w stanie zmienić nasze małe ojczyzny na lepsze. Projekty, które zostały wybrane stanowią wyzwanie, ale dają nadzieję na poprawę sytuacji osób potrzebujących”, powiedział w trakcie spotkania marszałek Jakub Chełstowski.

Państwa organizacje i stowarzyszenia są jak anioły otulające skrzydłami osoby potrzebujące. Efekty Waszej pracy widać, dlatego możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie - podkreśliła członek Zarządu Izabela Domogała.

Jak wskazano na spotkaniu, projekty odpowiadają na konkretne deficyty i potrzeby uczestników zarówno tych dotkniętych bezdomnością, nałogami, bezrobociem, jak również niepełnosprawnością ruchową czy intelektualną. Większość przedsięwzięć to kompleksowe programy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie długotrwale bezrobotnych i bezdomnych, które poprzez zastosowanie konkretnych narzędzi społecznych czy zawodowych pozwolą im z sukcesem zaistnieć na rynku pracy. Blisko połowa projektów koncentruje swoje działania na osobach z niepełnosprawnościami.

Fot. Koniecpol.INFO