Koniecpol z wysoką pozycją w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów

Koniecpol z wysoką pozycją w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów

Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" opublikowało ranking wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2016-2018. Sprawdziliśmy, na którym miejscu jest gmina Koniecpol i inne miasta regionu.

Odnotowano bardzo duży awans Koniecpola na przestrzeni kilku lat z miejsca 560 na 137. Pierwotnie zajmował 560. miejsce w latach 2014-2016, następnie awansował na pozycję 306 (2015-2017), a obecnie znajduje się na 137. miejscu (lata: 2016-2018) wśród 597 gmin w kategorii „Miasta Inne”. Średnie wydatki inwestycyjne per capita 2016-2018 wyniosły 919,76 złotych.

Dla porównania Blachownia zajmuje 204 miejsce w tej samej kategorii. Natomiast sąsiadujące z Koniecpolem gminy wiejskie w swojej kategorii zajmują następujące pozycje: Dąbrowa Zielona – 484, Przyrów – 228, Lelów – 563, Kłomnice - 948.

Biorąc pod uwagę średnie wydatki inwestycyjne na osobę to w innych samorządach, nawet w dużych miastach, kształtowały się na poziomie zbliżonym do Koniecpola (919,76 zł): Katowice – 961,48 zł, Częstochowa – 759,95 zł, Chorzów – 842,43 zł, Bielsko-Biała – 1 085,04 zł, Sosnowiec – 942,86 zł, Ruda Śląska – 851,77 zł, Bytom – 563,08 zł, Siemianowice Śląskie – 533,97 zł.

W zestawieniu województw wygrało po raz pierwszy Podlasie przed woj. opolskim i świętokrzyskim. W kategorii miast wojewódzkich pierwszy jest Rzeszów (wydatki na osobę wyniosły średnio 1554 zł rocznie), przed Białymstokiem i Krakowem. Wśród powiatów wygrał powiat leszczyński, wśród miast powiatowych Polkowice (1783 zł wydatków na osobę) przed Zakopanem (1458 zł), a wśród mniejszych miast – Krynica Morska (6723 zł) przed Świeradowem-Zdrój. W kategorii gmin wiejskich wygrał, jak zawsze Kleszczów, (13504 zł per capita) przed Rząśnią. Powiat częstochowski zajmuje 56 miejsce w swojej kategorii.

Taki wynik to przede wszystkim efekt podjętych inwestycji w pierwszych latach po realizacji założeń programu naprawczego, tak bardzo ograniczającego działania – mówi burmistrz Ryszard Suliga. Infrastruktura komunalna, społeczna i drogowa, edukacja – to główne kierunki inwestycyjne w gminie Koniecpol w ostatnich latach. Ich realizacja była możliwa dzięki wsparciu środków z zewnątrz, głównie z Unii Europejskiej. Dotyczy to szczególnie roku 2018 kiedy rozpoczęliśmy realizację wielu projektów. Gmina Koniecpol w samym 2018 roku realizowała jednocześnie ponad 15 projektów unijnych, w tym aż 9 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Budowa kanalizacji w kilku miejscach równocześnie, rewitalizacja zdegradowanych od lat budynków, a także termomodernizacja obiektów oświatowych, budowa stref rekreacji i zagospodarowanie zalewu, utworzenie nowej świetlicy środowiskowej dla dzieci, stworzenie warunków do funkcjonowania Klubu Senior Plus, powstanie pierwszego Centrum Społeczno-Kulturalnego i mieszkań socjalnych, rozpoczęcie unijnych projektów społecznych zdominowały ostatnie lata w Koniecpolu. Wcześniej wybudowaliśmy wiele kilometrów sieci wodociągowej. Realizowano również mniejsze przedsięwzięcia finansowane z programów krajowych lub budżetu gminy, w tym modernizację dróg i chodników, oświetlenie, remonty i inwestycje w placówkach oświatowych. Łączna wartość wszystkich projektów unijnych, realizowanych tylko w 2018 roku, wynosiła ponad  14 mln zł, w tym pozyskane dofinansowanie tylko z Unii Europejskiej, bez środków z programów krajowych, to prawie 10 mln zł – dodaje Ryszard Suliga.

W 2016 roku doszło niemal do zapaści w wydatkach inwestycyjnych samorządów. Były najniższe od 2005 r. Rok 2017 to już zdecydowana poprawa, choć poziom nadal niższy niż w latach 2011–2015. Za to rok 2018 był już rekordowy, jeszcze nigdy wcześniej polskie samorządy nie wydawały na inwestycje tak dużo. Ten wynik zawdzięczamy przede wszystkim gminom, bo w miastach na prawach powiatu wydatki z 2018 były bardzo zbliżone, a w województwach przez kolejne sześć lat, zaczynając od 2010 r., były nawet wyższe niż ostatnio – komentuje wyniki autor rankingu prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

W jaki sposób powstaje ranking? Jak piszą autorzy badania, metoda rankingu jest niemal identyczna od lat. Analizowane są wszystkie wydatki majątkowe poniesione w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2016–2018). W ten sposób unika się dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych samorządach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu.

Fot. Sebastian Zięba